Ilmastonmuutos

Ilmaston lämmetessä kulttuuriympäristön luontaiset olosuhteet muuttuvat. Tämä lisää hoidon ja ylläpidon tarvetta. Rankkasateiden, tulvien ja kuivuuden lisääntyminen rasittaa erityisesti maaperää, rakennettua ympäristöä ja muinaisjäännöksiä.

Ilmastonmuutos vaikuttaa kulttuuriympäristöön monin tavoin.
Ilmastonmuutos vaikuttaa kulttuuriympäristöön monin tavoin. © Kuva: Antti Below, YHAn kuvapankki.

Talvien lauhtumisen myötä lisääntyvät tuholaiset sekä home- ja lahottajasienet uhkaavat puurakennuksia ja -rakenteita. Kasvillisuuden lajimuutokset muokkaavat kulttuurimaisemia. Lämpenevien talvien myötä myös meren jääpeitejakso lyhenee ja myrskyt yleistyvät, minkä vuoksi rannikoiden eroosioriski kasvaa. Saasteet ja ilmastonmuutos yhdessä uhkaavat metalleja ja kiviainesta.

Ilmastopolitiikka vaikuttaa kulttuuriympäristöön. Esimerkiksi energiantuotantoon liittyvät päätökset aiheuttavat muutoksia jo olemassa olevaan kulttuuriympäristöön ja tuottavat lisäksi aivan uudenlaisia kulttuuriympäristöjä. Energiatehokkuuden nimissä tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia rakennuksiin ei vielä täysin tunneta. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ekologisista syistä saattaa puolestaan uhata kulttuuriympäristön ominaispiirteiden säilyvyyttä.

Kulttuuriympäristöstrategian (2014-2020) tavoitteena on, että kulttuuriympäristön mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa tunnistetaan aiempaa paremmin. Kulttuuriympäristönäkökulmat huomioidaan jatkossa muun muassa ympäristöministeriön energia- ja ilmasto-ohjelmassa sekä ympäristöhallinnon toimintaohjelmassa. Tavoitteen toteutuminen edellyttää myös muita toimenpiteitä.

Kulttuuriympäristöstä huolehtiminen saattaa auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta. Rakennusten kunnostaminen ja tyhjilleen jäävien tilojen ja ympäristöjen uusiokäyttö vähentävät sekä luonnonvarojen kulutusta että jätteen syntymistä. Jokainen voi vaikuttaa ilmastonmuutoksen haittavaikutusten torjuntaan pitämällä huolta omasta kulttuuriympäristöstään.

Julkaistu 27.11.2015 klo 11.21, päivitetty 19.9.2019 klo 11.23