Kulttuuriympäristön suojelu

Kulttuuriympäristön suojelu varmistaa sen säilymisen jälkipolville. Suojeluun vaikuttavat lainsäädäntö, ympäristö- ja kulttuurihallinnon yhteistyö sekä kansalaisten oma toiminta. Kulttuuriympäristön hyvä hoito edistää kohteiden säilymistä ja tukee myös kestävän kehityksen tavoitteita sekä vähentää ilmastokuormaa.

Lapsi ja aikuinen viljalypalstalla.
Suojelulla varmistetaan kulttuuriympäristön säilyminen myös tulavaisuudessa. © Kuva: Laura Rautjoki, YHAn kuvapankki.
RSS

Artikkeleita aiheesta

Onko rakennettu ympäristö kulttuuriperintöä? 1.3.2018 12.18
Aura Kivilaakso
Suomessa on tutkittu ensimmäistä kertaa kattavasti ihmisten asenteita ja arvostuksia kulttuuriperintöä kohtaan. Valtaosa vastaajista koki kulttuuriperinnön ja sen säilyttämisen tärkeäksi. Mutta mikä on rakennetun ympäristön asema ihmisten mielikuvissa?
Muinaisjäännösten arvo yhteisenä kulttuuriperintönämme 11.2.2014 11.24
Johanna Enqvist
Muinaisjäännösten arvon tai merkittävyyden arviointi on arkeologisen kulttuuriperinnön hallinnoinnin ja suojelun keskeisimpiä kysymyksiä. Käytännön suojelutyössä muinaisjäännösten arvottamista joudutaan tekemään jatkuvasti. Mikä onkaan arvokasta?
Elämää tyhjiin tiloihin? 2.12.2013 12.52
Hella Hernberg
Nyt ja tulevaisuudessa kaksi tekijää määrittelee entistä vahvemmin rakennettua ympäristöä ja sen käyttöä: resurssien niukkuus ja ympäristöjen muutos. Rakennuksilta vaaditaan tulevaisuudessa kykyä sopeutua ympäröiviin muutoksiin ja muuttuviin käyttötarpeisiin.
Lisää artikkeleita aiheesta
Julkaistu 4.12.2015 klo 13.26, päivitetty 3.3.2016 klo 13.02