Hyppää sisältöön

Avustukset kulttuuriympäristön hoitoon

Kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön hoitoon on haettavissa useita eri avustuksia. Avustuksia myöntävät esimerkiksi Museovirasto ja useat ympäristöhallinnon toimijat, kuten Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). Myös säätiöiden avustuskohteet kannattaa tarkistaa. Avustuksista huolimatta päävastuu hoidon kustannuksista kuuluu kohteen omistajalle. Siltä osin kuin korjaukseen ei ole saatu valtion tai kunnan avustusta on rakennusperintöä korjattaessa mahdollista hyödyntää kotitalousvähennys.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaille rakennuksille on olemassa omia avustusmuotoja. ELY-keskusten avustukset rakennusperinnön hoitoon on tarkoitettu rakennuksen ominaispiirteiden säilyttämistä tukeviin korjauksiin. Museoviraston entistämisavustukset kohdistetaan ensisijaisesti valtakunnallisesti merkittävien rakennusten restaurointiin ja konservointiin. Myös seurantalojen korjaukseen voi hakea avustusta.

Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoon on mahdollista saada ympäristökorvauksia. Viljelijät voivat lisäksi saada investointitukia kosteikkojen perustamiseen sekä perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten aitaukseen ja alkuraivaukseen. Saatavilla on myös tilakohtaista neuvontaa. Näitä tukia hallinnoivat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset.

Muinaisjäännös- sekä maailmanperintökohteiden hoitoon avustuksia myöntää Museovirasto.

Avustuksia tarkemmin

 

Julkaistu 9.12.2015 klo 11.18, päivitetty 20.9.2019 klo 9.51