Kasvun paikat 2020

Kasvun paikat 2020 EHD
 

Päiväkodit, koulut ja oppilaitokset ovat tärkeitä oppimisen ja osaamisen paikkoja. Tietoja ja taitoja voi kasvattaa myös esimerkiksi museoissa ja kirjastoissa, kerhoissa ja kursseilla, urheilukentillä ja luontopoluilla tai vain tutustumalla tarkemmin omaan lähiympäristöönsä. Kasvun paikkoja ovat lisäksi pihat, puutarhat ja puistot, metsät ja maisemat.

Euroopan kulttuuriympäristöpäivien vuoden 2020 vuositeema Kasvun paikat tarjoaa tapahtumanjärjestäjille mahdollisuuden ideoida erilaisia kasvun ja oppimisen ympäristöjä, tapoja ja tarinoita esiteltäväksi yleisölle.

Kaikki voivat järjestää ohjelmaa kulttuuriympäristöpäiville

Kuka tahansa voi järjestää tapahtuman kulttuuriympäristöpäiville. Tapahtumanjärjestäjille tarjotaan viestintätukea ja maksuttomia materiaaleja. Lue lisää:

Tapahtumia voi järjestää ympäri vuoden

Avointen ovien päiviä, opastettuja kierroksia, talkoita, työpajoja ja monia muita tapahtumia voi järjestää ympäri vuoden tapahtumanjärjestäjille parhaiten sopivana ajankohtana.

Tapahtuman voi halutessaan ajoittaa

  • Kulttuuriympäristöpäivien teemaviikolle 7. – 13.9.2020 tai
  • Kansainväliseen maisemapäivään 20.10.2020.

Teemaviikon ja maisemapäivän tapahtumia nostetaan esiin valtakunnallisessa ja maakunnallisessa yhteistiedotuksessa. Myös muina ajankohtina järjestettyjä tapahtumia nostetaan mahdollisuuksien mukaan esiin kulttuuriympäristöpäivien sosiaalisen median kanavissa. 

Viljelypalsta Rautjoki 556
Lähiympäristö opettaa ja tuottaa iloa. © Kuva: Laura Rautjoki, YHAn kuvapankki.

 

Koulut mukaan

Kasvun paikat –teemavuosi tarjoaa hyvän tilaisuuden viettää kulttuuriympäristöpäivää kouluissa tai koulujen kanssa. Voisiko koulun tai koululuokan kutsua mukaan tapahtumaan? Voisitteko vierailla kertomassa oppilaille, millaista samaa koulua oli käydä muutama vuosikymmen sitten?

Koulujen sisäisiä tapahtumia ei ilmoiteta kulttuuriympäristöpäivien tapahtumakalenteriin, mutta niistä toivotaan ilmoitusta kulttuuriympäristöpäivien koordinaattorille tapahtumaseurantaa varten osoitteeseen erp@kotiseutuliitto.fi.

Vuositeema yhdistää ja kertoo yhteisestä eurooppalaisesta perinnöstämme

Kaikissa 50 European Heritage Days –ohjelmaan osallistuvassa maassa juhlitaan vuotta 2020 teemalla Heritage and Education omin kansallisin tavoin. Päivien kymmeniin tuhansiin tapahtumiin odotetaan osallistuvan miljoonia ihmisiä Euroopan kulttuuriyleissopimuksen allekirjoittaneissa maissa.

 

Linkkejä aineistoihin

KANSAKOULUSTA PERUSKOULUUN - Koulurakennuksia kolmelta vuosikymmeneltä

Miksi koulu on sellainen kuin se on? Miten sitä voi säilyttää? Miten korjata? Mikä koulussa on arvokasta? Museoviraston sivustolla asiantuntijat jakavat tietoaan koulurakennuksista.

Oppimisen tilat

Arkkitehtuurimuseon kohde-esittelyt seitsemästä 2000-luvun koulurakennuksesta.

Hyvinvointi-Suomen liikuntaympäristöt

Liikuntaympäristöt ovat pitkään olleet oleellinen osa kaupunki- ja kaavasuunnittelua. Kansalaisten iloksi ja hyödyksi on rakennettu leikkialueita, yleisurheilukenttiä, uimahalleja ja ulkoilureittejä. Lue lisää tästä artikkelista:

Liikuttavat ympäristöt

Euroopan rakennusperintöpäivien julkaisun artikkelit kertovat Suomesta moni-ilmeisenä urheilumaana, jonka kulttuuriympäristöön sisältyy arvokas liikunta- ja urheiluympäristöjen verkko.

Puistot ja puutarhat

Euroopan rakennusperintöpäivien teemajulkaisu vuodelta 2005. 

YMPPI Ympäristökasvatusta puutarhassa

YMPPI Ympäristökasvatusta puutarhassa –materiaali tarjoaa lasten ja nuorten kanssa toimiville ympäristökasvatusmalleja ja kahdeksan näkökulmaa kestävään ruoantuotantoon ja puutarhanhoitoon.

Julkaistu 10.10.2019 klo 13.49, päivitetty 10.10.2019 klo 11.40