Kansainvälinen toiminta – tiedon ja kokemusten vaihtoa

European Heritage Days -ohjelmakokonaisuutta vietetään Euroopan neuvoston ja Euroopan komission aloitteesta 50 maassa. Päivien tärkein toimintamuoto ovat yleisölle avoimet ovet ja kierrokset kohteissa, joihin yleensä on pääsymaksu tai rajoitettu pääsy, sekä kohteisiin liittyvät yleisöluennot ja kiertokäynnit. Päivien tavoitteena on tehdä tunnetuksi Euroopan maiden monimuotoista kulttuuriperintöä ja samalla vahvistaa eurooppalaista identiteettiä ja suvaitsevaisuutta.

Euroopan neuvoston ja Euroopan komission järjestämissä vuosittaisissa koordinaattorikokouksissa kullakin maalla on oma edustajansa. Kokouksissa päätetään mm. yhteisistä eurooppalaisista teemoista ja muista suurista linjauksista. Kokousedustajat tutustuvat myös kokouspaikkakuntien kulttuuriperintöön. Kuvassa oikealla eri maiden koordinaattorit Armenian pääkaupungin Jerevanin lähistöllä sijaitsevalla roomalaisella temppelillä lokakuussa 2013.
Euroopan neuvoston ja Euroopan komission järjestämissä vuosittaisissa koordinaattorikokouksissa kullakin maalla on oma edustajansa. Kokouksissa päätetään mm. yhteisistä eurooppalaisista teemoista ja muista suurista linjauksista. Kokousedustajat tutustuvat myös kokouspaikkakuntien kulttuuriperintöön. Kuvassa oikealla eri maiden koordinaattorit Armenian pääkaupungin Jerevanin lähistöllä sijaitsevalla roomalaisella temppelillä lokakuussa 2013. © Kuvat: Euroopan neuvosto.

Euroopan kulttuuriympäristöpäivien kansainvälistä toimintaa koordinoi Euroopan neuvosto yhdessä Euroopan komission kanssa. Joka maasta nimetyt kansalliset koordinaattorit tapaavat vuosittaisessa yhteistyökokouksessa. Vuosikokouksessa vaihdetaan tietoa ja kokemuksia toimintamuodoista, tapahtumista sekä yhteisistä teemoista ja hankkeista.

Vuodesta 2015 lähtien vuosikokouksessa on päätetty yhteisistä vuositeemoista ja viestinnän yhteisistä linjauksista. Lisäksi vuodesta 2014 lähtien koordinaattorien joukosta on valittu viisihenkinen ohjausryhmä, joka tekee aloitteita vuosikokoukseen.

Julkaistu 20.1.2016 klo 15.13, päivitetty 17.2.2021 klo 9.11