Yhteiset koulut – koulurakennukset onnistuneen korjauksen kohteina

Uutinen 11.8.2017 klo 9.54
Roihuvuoren koulu
Koulurakennukset.fi-sivustolla esitellään Aarno Ruusuvuoren suunnitteleman Roihuvuoren ala-asteen vuonna 2016 valmistunut peruskorjaus esimerkkinä hyvästä korjaushankkeesta. © Kuva: Timo Jeskanen, Koulurakennukset.fi.

 

Miksi koulu on sellainen kuin se on, miten sitä voi säilyttää, miten korjata ja mikä koulussa on arvokasta? Koulurakennuksilla on tärkeä sija meidän kaikkien lapsuudessa ja nuoruudessa. Koulut ovat samalla keskeinen osa ympäristöjä, yhteisöjä ja niiden toimintaa. Koulurakennus.fi-sivustolla Museovirasto tarjoaa asiantuntijatietoa kouluista ja koulurakennuksista.

Suomessa rakennettiin ennätysmäärä kouluja 1950‒1970-luvuilla ja nyt rakennukset ovat paitsi monien muistojen myös muutosten paikkoja. Koulukiinteistöt ovat kuntien omaisuutta ja niiden on vastattava nykypäivän muuttuviin koulutarpeisiin. Koulujen ylläpito kannattaa hoitaa vastuullisesti, jatkuvasti huoltaen ja käyttö- ja korjaushistoria huomioiden.

Koulut on rakennettu lähelle koteja, lapsia, yhteisöjä ja niissä opitaan, ystävystytään ja harrastetaan. Suomessa perusopetus on jokaisen lapsen oikeus ja koulu on tärkeä osa lapsuutta ja nuoruutta, mutta myös keskeinen osa asuinaluetta, yhteisöä ja sen toimintaa - myös kouluajan ulkopuolella.

Museovirasto on kutsunut asiantuntijoita jakamaan tietoa, kokemuksia, hyviä neuvoja ja rohkaisevia esimerkkejä työstään koulujen parissa. Koulurakennus.fi-sivustolla kerrotaan myös, miten ja miksi koulurakennus muuttui 1950-luvun kansakoulusta 1970-luvun peruskouluksi. Esimerkit onnistuneista korjauksista Rekolassa, Roihuvuoressa ja Martinlaakson kouluissa, tiedot eri vuosikymmenten koulujen rakenteista sekä hyvän korjausprosessin ohjeet tarjoavat eväitä onnistuneisiin korjauksiin kestävän kehityksen periaattein.

Koulurakennus-sivusto on osa Museoviraston Rakennettu hyvinvointi -teemaa, jossa perehdytään 1900-luvun jälkipuolen ympäristöihin ja rakennuksiin sekä niiden syntyyn vaikuttaneisiin ilmiöihin. Teeman alla on aiemmin käsitelty muun muassa terveydenhuollon rakennuksia ja liikuntapaikkoja.

Tutustu sivustoon: Koulurakennukset.fi

 

Lisätietoa aiheesta tässä palvelussa: