Hyppää sisältöön

Viheralueet lisäävät kaupunkilaisten hyvinvointia – uusi opas auttaa toimimaan niiden hyväksi

Uutinen 6.3.2018 klo 12.15
Puu Töölössä
© Kuva: Tuire Kauhanen, ympäristöhallinnon kuvapankki

Kaupungistumisen myötä yhä suurempi osa väestöstä asuu kaupungeissa. Eurooppalaisista arvioidaan noin kolmen neljäsosan asuvan kaupunkimaisilla alueilla vuoteen 2020 mennessä. Kaupungeissa asuminen rajoittaa luontoon pääsyä ja voi kasvattaa altistumista tietyille ympäristöuhille, kuten ilmansaasteille ja melulle.

Viheralueet ovat tärkeä osa kaupungin tarjoamia kaikille avoimia julkisia tiloja ja palveluja. Ne parantavat sekä asukkaiden terveyttä että hyvinvointia. Ne palvelevat kaikkia yhteisön jäseniä terveyttä edistävien vaikutustensa takia. Paikallisviranomaiset voivat tehdä tärkeän sijoituksen kaupunkilaisten hyvinvoinnin puolesta investoimalla kaupunkien viheralueisiin.

Maailman terveysjärjestö WHO on julkaissut päättäjille suunnatun oppaan, jossa perustellaan, miksi viheralueet ovat hyvin tärkeitä rakennetussa ympäristössä. Oppaan ”Kaupunkivihreä: opas toimintaan” julkaisi suomeksi Viherympäristöliitto ry. Oppaan sisältö perustuu Maailman terveysjärjestön (WHO) koolle kutsuman asiantuntijatapaamisen tekemiin johtopäätöksiin.

Tutustu oppaaseen: Kaupunkivihreä - opas toimintaan

Viherympäristöliiton tiedote: Viherympäristöliitto julkaisi WHO:n oppaan kaupunkien viheralueiden puolesta: Kaupunkivihreä – opas toimintaan