Vastaa kyselyyn korjausneuvonnan hyvistä käytännöistä

Uutinen 13.11.2019 klo 9.18
Korjausklinikka hankkeen logo tiiliseinää vasten
Korjausklinikan kyselyyn voi vastata joulukuun puoliväliin saakka

 

Korjausklinikka - Kestävän rakentamiskulttuurin maaseutu -hanke edistää kestävän kehityksen ja kulttuuriperinnön huomioivaa rakentamista ja tukee alan elinkeinojen uudistumista. Nyt hankkeessa kootaan tietopankkia hyvistä toimintamalleista eri puolilta Suomea!

Eri aikakausien rakennusten korjaaminen edellyttää monenlaista asiantuntemusta, joka alkaa käydä vähiin myös alan ammattilaisten ja yrittäjien keskuudessa. Onko teidän kotiseudullanne tarjolla tukea ja neuvontaa kestävään korjausrakentamiseen? Mistä te saatte apua? Kyselyssä kerätään tietoa miten ja mistä korjausrakentamiseen saa neuvontaa.

Vastaa verkkokyselyyn alla olevasta linkistä. Kysely on auki 15.12.2019 saakka.


Korjausklinikka-hanke kohdistuu Päijät-Hämeeseen, missä on niukasti korjausrakentamisen neuvontaosaamista ja -palveluja. Hanke käynnistyy osaajien, sidosryhmien sekä hyvien esimerkkien ja toimintatapojen kartoittamisella eri puolilta maatamme.

Korjausklinikka vastaa korjausrakentamiskeskuksen ja -verkoston tarpeeseen kehittämällä osaajatietopankin sekä ideoimalla, millainen korjausrakentamisen koordinaatiomalli vastaisi alueen tarpeisiin ja ajankohtaisiin haasteisiin.

Hanke tukee maaseudun ja maaseututaajamien ominaispiirteiden säilymistä, jotka hyvin vaalittuina ovat myös paikan keino erottautua ja lisätä vetovoimaa. Hyvin hoidettu rakennettu kulttuuriympäristö voi olla maaseudun ja taajamien merkittävä vetovoimatekijä – korjausvelkaiset, kenties tyhjilleen jääneet rakennukset päinvastoin.

Tavoitteena on edistää maaseudun ja maaseututaajamien kestävän kehityksen ja kulttuuriperinnön huomioivaa korjaus- ja täydennysrakentamista sekä tukea alan elinkeinojen uudistumista.

Hankkeen toteuttavat Lahden ammattikorkeakoulu ja Suomen Kotiseutuliitto ja se jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka. Hankerahoitus tulee Maaseuturahastosta Hämeen Ely-keskukselta.

Lisätietoja: