Vastaa kyselyyn – miten kulttuuriympäristö näkyy elämässäsi?

Uutinen 26.6.2020 klo 13.49
Helle
Miten kulttuuriympäristö näkyy sinun elämässäsi? © Kuva: Mikael Ahlfors 2018 Ympäristöministeriön kuvapankki 

Haluaisimme kuulla, miten kulttuuriympäristö näkyy sinun elämässäsi ja miten pidät siitä huolta. Historiallista ja arvokasta, arkista ja aineetonta? Kulttuuriympäristö on laaja käsite, sillä se kattaa kaiken sen ympäristön, joka on syntynyt ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta. Siitä huolehtiminen on yhteinen asia – me kaikki voimme vaikuttaa kulttuuriympäristön hyvinvointiin. Kulttuuriympäristö on myös voimavara, josta kannattaa nauttia. 

Nyt käynnistyvä kysely tukee Kulttuuriympäristöstrategian arviointia. Toivomme kyselyn avulla runsaasti näkemyksiä sekä asukkailta että rakennetun ympäristön ja maiseman parissa työskenteleviltä. 

Kyselyt osana kulttuuriympäristöstrategian arviointia

Valtakunnallisen kulttuuriympäristöstrategian (2014–2020) arviointi käynnistyi tämän vuoden huhtikuussa. Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ympäristöministeriön tilaaman arvioinnin toteuttaa Owal Group Oy. Arviointi tehdään kesän ja alkusyksyn aikana. 

Sähköisten kyselyiden lisäksi näkemyksiä kulttuuriympäristöstrategian toimivuudesta ja vaikuttavuudesta kerätään asiantuntijahaastatteluin ja kolmessa alueellisessa työpajassa. 

Arvioinnin avulla kartoitetaan kulttuuriympäristöasioiden hoitoon liittyviä tarpeita ja tulevaisuuden näkymiä. Tuloksia hyödynnetään muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla käynnistettävän kulttuuriperintöstrategian valmistelussa. 

Tavoitteena hyvinvointia luova ympäristö

Kulttuuriympäristöstrategialla on kolme ympäristön hyvinvointia lisäävää päätavoitetta:

  • kulttuuriympäristö on merkittävä voimavara ja uuden toiminnan mahdollistaja
  • kulttuuriympäristön hoito on osa kestävää kehitystä ja
  • hyvä hallinto mahdollistaa kokonaisvaltaisen kulttuuriympäristöpolitiikan. 

Arvioinnissa tarkastellaan näiden päätavoitteiden toteutumista sekä sitä, kuinka toimiva strategia on ollut työkaluna ja minkälaisia vaikutuksia sillä on ollut. Lisäksi arvioinnin perusteella laaditaan ehdotuksia kulttuuriympäristöön vaikuttavista toimenpiteistä ja kuinka niitä jatkossa suunnataan. 

Vastaa kyselyyn 24.8.2020 mennessä. Voit mielellään vastata myös molempiin kyselyihin.