Vanhat rakennukset ja ympäristöt – kestävä voimavara Pohjanmaalle

Uutinen 4.4.2018 klo 12.50
Pohjalaistaloja Stundarsin museokeskuksessa.
Pohjalaistaloja Stundarsin museokeskuksessa. © Kuva: Anni Lehtimäki.

 

Pohjanmaalla on säilynyt paljon vanhaa rakennuskantaa. Kylät ovat syntyneet jokien varsille tai rannikolle erilaisista taloudellisista ja kulttuurisista lähtökohdista johtuen. Suurimmat pohjalaistalot ovat ajalta, jolloin laivanrakennus ja tervanpoltto toivat vaurautta alueelle. Vaatimattomampaa rakentamista edustavat käsityöläisten, kalastajien ja maata omistamattoman väen rakennukset kuten mäkituvat ja torpat. Pohjanmaalla on ollut taitavia kirvesmiessukuja, jotka ovat toimineet lähialueiden lisäksi myös muualla Suomessa.

Stundarsin museossa Pohjanmaan Mustasaaressa on käynnistymässä pohjalaiseen rakennusperintöön ja sen säilyttämiseen tähtäävä hanke. ”Vanhat rakennukset ja ympäristöt – kestävä voimavara Pohjanmaalle” -koulutushankkeen tarkoituksena on auttaa vanhojen rakennusten omistajia tai sellaiseksi haluavia. Luentojen, kurssien, tapahtumien ja kohdevierailujen avulla jaetaan tietoa vanhojen rakennusten hoitamisesta ja korjaamisesta. Aiheet kursseilla etenevät rakennuksen hankinnasta, mahdollisesta siirrosta, pystytyksestä, korjaamisesta, sisustamisesta ja maalaamisesta myös energiaratkaisuihin ja vanhan rakennuksen ympäristöön.

Stundars säilyttää rakennusperintöä

Stundarsissa on järjestetty muun muassa ikkunankorjauskursseja.
Stundarsissa on järjestetty muun muassa ikkunankorjauskursseja. © Kuva: Peter Båsk.

Hanketta hallinnoi Stundars r.f., joka on ylläpitänyt museokeskusta yli viidenkymmenen vuoden ajan Mustasaaressa, Vaasan kupeessa. Nykyään se on Suomen kolmanneksi suurin ulkoilmamuseo, jonka alueelle on siirretty lähes 70 rakennusta 1970-luvulta lähtien. Stundarsissa järjestetään myös erilaisia kursseja ja työnäytöksi.

Museon naapurina olevassa perinnekylässä asuu tällä hetkellä 18 perhettä. Kylän sata asuin- ja ulkorakennusta on siirretty alueelle 1970-luvulta alkaen ja asuinalue kehittyy edelleen. Sekä museon että perinnekylän rakentamisen yhteydessä Stundarsiin on kertynyt suuri määrä tietoa ja osaamista perinteisiin pohjalaistaloihin ja yleisesti vanhojen rakennusten korjaamiseen liittyen. Valtakunnallista tunnustusta Sulvan kylä sai vuonna 2006, kun se valittiin Suomen parhaaksi asuinalueeksi.

Hankkeessa lisätään pohjalaistalojen arvostusta

Stundarsin koulutushankkeen aikana on tarkoitus jakaa tietoa sekä auttaa ihmisiä löytämään vanhan rakennuksen hoitamisessa ja kunnostamisessa tarvittavia tuotteita ja palveluita. Ei ole itsestään selvää, että perinteisen talon kunnostusmateriaaleja ja työtekniikoita taitavia tekijöitä löytyy ilman hyviä kontakteja.

Hankkeen avulla halutaan innostaa ihmisiä hoitamaan vanhoja rakennuksia ja niiden ympäristöjä, jotka ovat tärkeä voimavara Pohjanmaalle. Punaiset pohjalaistalot valkoisine nurkkalautoineen ja säännöllisine ikkunarivistöineen ovat tärkeä osa pohjalaista ja myös kansallista identiteettiä. Olemalla mukana aktiivisesti säilyttämässä ja hoitamassa perinteistä ympäristöä, voidaan välittää viestiä, että meille asukkaina, kyläläisinä, kuntalaisina ja pohjalaisina, nämä rakennukset ja ympäristöt ovat tärkeitä.

Stundarsin hanke on saanut rahoitusta Leaderin Aktion Österbottenilta EU:n maatalousrahastosta. Hanketta tukee myös Svenska kulturfonden sekä lisäksi hankkeessa toimitaan yhteistyössä Mustasaaren aikuisopiston kanssa.

Projektipäällikkö Anni Lehtimäki

Tutustu Stundarsin museokeskukseen

 

Lisää aiheesta tässä palvelussa: