Valtiollerakennettu.fi-sivusto esittelee valtion rakennusperintöä ja sen ylläpitoa

Uutinen 25.4.2017 klo 15.42

Mikä kaikki ympäristössämme on valtion kiinteistöomaisuutta? Miten kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kiinteistöjä tulee hoitaa ja ylläpitää, millaista on niiden vastuullinen ja viisas käyttö? Näihin ja muihin valtion kiinteistöjä koskeviin kysymyksiin vastaa uusi Valtiollerakennettu.fi-sivusto.

Sivusto perustuu Museoviraston ja valtion kiinteistöjä hoitavien ja ylläpitävien tahojen – Senaatti-kiinteistöjen, Liikenneviraston, Metsähallituksen, Suomenlinnan hoitokunnan, ulkoasiainministeriön, eduskunnan, tasavallan presidentin kanslian ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen – yhdessä toteuttamaan Valtiolle rakennettu -kirjaan. Kirjoittajat edustavat valtion kiinteistönhaltijoita ja kulttuuriperinnön asiantuntijoita.

 

Valtiolle rakennettu
Kuvakaappaus Valtiollerakennettu.fi-sivustolta.

Valtion omistama, käyttämä ja hoitama rakennettu omaisuus on vuosisataisen, yhä jatkuvan toiminnan ja kehityksen tuottama kokonaisuus. Valtion kiinteistöpolitiikka on muuttunut 2000-luvulla merkittävästi: omistusten keskittäminen ja yhtiöittäminen, omistuksista luopuminen sekä vaatimukset tilatehokkuudesta ja kiinteistönpidon tuottavuudesta ovat tuoneet uusia haasteita kiinteistöjen korjaamiselle, ylläpidolle ja hoidolle.

Valtiollerakennettu.fi-sivusto tukee kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen hyvää hoitoa näissä muutoksissa. Se kannustaa kiinteistöjen pitkäjänteiseen hoitoon, ylläpitoon ja kestävään käyttöön suurten peruskorjaushankkeiden sijaan.

Näkökulmia valtion kiinteistöjen hoitoon

Sivusto esittelee hyvän kiinteistönhoidon periaatteita ja käytäntöjä, havainnoiden rakennusten lisäksi maisemaa ja arkeologista kulttuuriperintöä. Esillä ovat ajankohtaiset teemat, kuten valtion rakennusten muuttuvat käytöt, hyvä sisäilma ja uuden talotekniikan sovittaminen vanhoihin rakennuksiin. Mukana ovat myös perinteisemmät rakennusperintökohteet ja niiden konservointi- ja restaurointimenetelmät. Kohde-esimerkit vaihtelevat liikenneympäristöistä ja nähtävyyskohteista valtion virastotaloihin ja edustavien monumenttien sisätiloihin. Ajankohtaisista korjauskohteista mukana ovat esimerkiksi Eduskuntatalon kalusteet.

Valtiollerakennettu.fi on suunnattu erityisesti valtion rakennusperinnöstä mutta myös muista kiinteistöistä vastaaville. Siitä on hyötyä suunnittelijoille, rakennusvalvontaviranomaisille, kiinteistönhuollon ja korjausrakentamisen ammattilaisille sekä alaa opiskeleville. Huollon ja korjaamisen periaatteet ovat sovellettavissa myös vaikkapa tavallisissa asunto-osakeyhtiöissä. Erityistä tukea sivustosta on julkisesta kiinteistövarallisuudesta poliittisia ja kauaskantoisia päätöksiä tekeville, niin valtiolla kuin kunnissa.

Tutustu sivustoon: www.valtiollerakennettu.fi