Vääksyn kulttuuriympäristö nostettiin esiin voimavarana ja tarinoiden lähteenä

Uutinen 23.1.2018 klo 11.30
Vääksyn vesimyllymuseo ja kalahautomo. Museon näyttely uudistettiin Kulttuuriympäristöstä hyvinvointia ja liiketoimintaa -hankkeen aikana ja kävijämäärä kolminkertaistui. Etualalla kuvassa vanhan keskimyllyn perustukset, joka on muinaisjäännös.
Vääksyn vesimyllymuseon näyttely uudistettiin Kulttuuriympäristöstä hyvinvointia ja liiketoimintaa -hankkeen aikana ja kävijämäärä kolminkertaistui. Etualalla kuvassa vanhan keskimyllyn perustukset, joka on muinaisjäännös. © Kuva: Reetta Nousiainen.

Asikkalan Vääksyssä on onnistuneesti nostettu oma kulttuuriympäristö esiin hyvinvoinnin ja yhteisen perinnön ja tarinoiden lähteenä. Kaksivuotisessa Kulttuuriympäristöstä hyvinvointia ja liiketoimintaa -hankkeessa on edistetty Vääksyn kulttuuriympäristön säilymistä ja kehittämistä varsin onnistuneesti, myös hankkeen toimintaan osallistuneiden sidosryhmien mukaan.

Vuoden vaihteessa päättynyt Kulttuuriympäristöstä hyvinvointia ja liiketoimintaa –hanke on ollut Helsingin yliopiston HY+. Lahden ammattikorkeakoulun ja Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistyksen yhteisponnistus. Hanke on saanut EU:n maaseudun kehittämisrahaa Päijänne-Leaderilta.

Päivitettyä tietoa, taitoa ja tarinoita

Viime vuonna Vääksyssä päivitettiin liki 20 vuotta vanha kulttuuriympäristöohjelma rakennusinventointeineen. Järvien ja harjun solmukohta -selvitykseen koottiin monipuolisesti ajantasaista inventointitietoa rakennuksista ja niiden lähiympäristöstä, maisemasta ja kehittämiskohteista. Ohjelma pyrkii syventämään näkemystä Vääksyn kulttuuriympäristöstä voimavarana, jota on monin tavoin hyödyllistä vaalia ja tuoda esiin. Ajantasainen kulttuuriympäristöohjelma on tärkeä työkalu sekä viranhaltijoille että muille paikallistoimijoille. Muun muassa paikalliset koulut ovat jo hyödyntäneet sitä.

Hankkeen aikana laadittiin myös kanava-alueen puistojen hoito- ja kehittämissuunnitelmia sekä tehtiin maisema-analyysit Vesijärveltä ja Päijänteeltä käsin. Talkoilla raivattiin muutamia viheralueita ja rakennusperinnön hoidosta jaettiin tietoa luennoin ja työnäytöksin.

Vääksyssä myös kerättiin runsaasti alueeseen liittyviä tarinoita ja muistoja eri vuosikymmeniltä sähköisesti ja tarinailloissa. Erityisen suosituksi on osoittautunut Facebookin Vääksyn tarinat –ryhmä, jossa on yli 800 jäsentä. Aktiivisen ryhmän ylläpito jatkuu myös tulevaisuudessa.

Hankkeen aikana on jo syntynyt välittömiä hyvinvointivaikutuksia, kun ihmiset ovat voineet osallistua muisteluun, saaneet uusia tuttavuuksia sekä elvyttäneet vanhoja ystävyyssuhteitaan.

Myös yritykset ovat alkaneet hyödyntää paikallisia tarinoita omassa liiketoiminnassaan.

– Hyvällä yrityksellä on kiinnostava tarina, jonka asiakkaat muistavat ja jakavat, kuvailee Minna-Maija Salomaa projektitiimistä. Koko kunta hyötyy imagosta, joka on yhtenäinen ja uskottava.

– Vääksyn ympärillä käy positiivinen vire, jonka soisi jatkuvan ja yhteistyön kehittyvän. Onnistumisessa olennaista on ollut eri toimialojen sekä kunnan, järjestösektorin ja yrittäjien välisen yhteistyön kehittyminen ja kaikkien osapuolien hyödyntäminen, Salomaa toteaa.

Kulttuuriympäristön kehittämistyö jatkuu Vääksyssä ja kertynyttä aineistoa hyödynnetään muun muassa Vääksyn kyläkirjan ideoinnissa. Aineiston pohjalta Lahden ammattikorkeakoulussa ryhdytään rakentamaan virtuaaliopasta, jossa Vääksyn käyntikohteita ja historiatarinoita esitellään uusimman teknologian keinoin.

Lue lisää Vääksyn kulttuuriympäristöstä ja sen kehittämisestä www.vanhavaaksy.fi