Uutta tietoa Suomen metsistä - Metsähallituksen suurhanke päättyi

Uutinen 8.2.2016 klo 13.50
Esihistoriallinen lapinraunio Asikkalan Salonsaaressa. Kuva: Jouni Taivainen, Lusto/Metsähallituksen metsätalouden kulttuuriperintöinventointikokoelma.
Esihistoriallinen lapinraunio Asikkalan Salonsaaressa. © Kuva: Jouni Taivainen, Lusto/Metsähallituksen metsätalouden kulttuuriperintöinventointikokoelma.

Valtion monikäyttömetsissä vuosina 2010-2015 toteutetussa kulttuuriperintöinventoinnissa kartoitettiin ihmisten metsiin jättämiä jälkiä aina kivikaudelta 1960-luvulle saakka. Kuuden vuoden aikana arkeologit dokumentoivat metsistä yli 10 000 kohdetta, jotka sisälsivät yli 100 000 yksittäistä rakennetta.

Inventoinnissa löydettiin satoja uusia kivikautisia asuinpaikkoja, joista vanhimmilla on asuttu jo lähes 10 000 vuotta sitten. Lapissa vanhimmat hankkeessa löydetyt asuinpaikat siirsivät asutuksen varhaisinta tunnettua vaihetta jopa 1 000 vuotta vanhemmaksi. Asuinpaikkojen lisäksi metsistä dokumentoitiin pyyntikuoppia, hautoja, pyhiä paikkoja sekä tuhansia tervahautoja ja hiilimiiluja.

Hankkeessa kartoitettiin kiinteiden muinaisjäännösten lisäksi ensimmäistä kertaa myös nuorempaa, pääosin 1900-luvulle ajoittuvaa kulttuuriperintöä. Inventoiduista metsistä löydettiin muun muassa unohduksiin painuneita torppia, metsänvartijatiloja, uitto- ja tukkikämppiä, niittylatoja sekä maatiloja. Kohteista kerättiin paikkatiedon ohella niihin liittyviä tarinoita ja muistoja.

Metsiin katoamassa olevia talvi-, jatko- ja Lapin sodan aikaisia kohteita kartoitettiin lisäksi lähes 2 000. Erityisesti Lapista ja Kainuusta dokumentoitiin sodan vaiettua historiaa ja paikannettiin vankileirejä, hautoja ja partisaanien tukikohtia.

Tutustu tuloksiin

Hankkeen yhteydessä kertyi valtava määrä tietoa ja aineistoja, joita voi hyödyntää monin tavoin. Inventointiraportteihin voi tutustua Metsähallituksen verkkosivuilla. Inventoiduista kohteista otetut kuvat ovat vapaasti kaikkien katsottavissa ja käytettävissä Kantapuu.fi-palvelussa Suomen Metsämuseo Luston kokoelmissa.

Talouskäytössä olevia metsiä sekä muita alueita inventoitiin hankkeessa yhteensä lähes neljän miljoonan hehtaarin verran. Hankkeen rahoituksesta vastasi Metsähallituksen metsätalous. Kulttuuriperintöinventoinnilla edistetään Metsähallituksen metsien kestävää käyttöä ja kohteita voidaan hyödyntää niin matkailun kehittämisessä kuin opetuksessa ja tutkimuksessakin.

Hankkeen blogi Kadonneen kulttuuriperinnön metsästäjät
Hankkeen aineistot

Lisätietoja Metsähallituksen verkkosivuilta.