Uusi wikisivusto: Arkeologisen kulttuuriperinnön opas

Uutinen 15.6.2017 klo 11.35
Arkeologisen kulttuuriperinnön opas wikisivu
 

Museovirasto on toteuttanut yhteistyössä yliopistoissa, maakuntamuseoissa ja vapaina tutkijoina toimivien arkeologien kanssa Arkeologisen kulttuuriperinnön opas -wikisivuston. Sivustolla määritellään ja kuvataan suomalaista arkeologista kulttuuriperintöä sekä esitellään, millaisista kohdetyypeistä se koostuu. Sivusto toimii konkreettisena apuvälineenä asiantuntija- ja viranomaistyössä mutta myös kaikkien arkeologiasta kiinnostuneiden tietopankkina.

Arkeologisen kulttuuriperinnön opas kuvakollaasi
© Kuva: Arkeologisen kulttuuriperinnön opas

Ensisijaisesti Arkeologisen kulttuuriperinnön opas kuvailee, miltä arkeologiset kohteet näyttävät maastossa. Lisäksi se kertoo kohteiden historiasta ja taustasta. Oppaan avulla voi tunnistaa, mitkä merkit esimerkiksi kertovat kivikautisesta asuinpaikasta tai miten löydetään jälkiä muinaisesta pellonraivaamisesta tai sotilaiden leiripaikasta.

Julkaisu on suunnattu arkeologisen kulttuuriperinnön ja sen suojelun kanssa työskenteleville mm. muinaismuistolain soveltamisessa, inventoinneissa, rekisterityössä ja maankäytön suunnitteluun osallistumisessa. Opas vastaa myös maankäytön suunnittelun tarpeisiin kunnissa, kuntayhtymissä ja yrityksissä.

Lisäksi oppaan tavoitteena on lisätä yleistä tietämystä arkeologisesta kulttuuriperinnöstä ja sen suojelusta sekä toimia arkeologiasta kiinnostuneiden harrastajien tietopankkina.

Opas on toteutettu wikisivustona, jotta sen jatkuva ja avoin päivittäminen ja täydentäminen on mahdollista. Jo tähän mennessä oppaan tekstejä on ollut tekemässä noin 70 henkilöä; mukana on ollut muun muassa Museovirastossa, Metsähallituksessa, maakuntamuseoissa ja yliopistoissa työskenteleviä arkeologeja sekä vapaita tutkijoita. Jatkossa oppaan sisältöä täydennetään esimerkiksi uusien arkeologisten inventointien ja kaivausten sekä tutkimustiedon perusteella.

Tutustu sivustoon: Arkeologisen kulttuuriperinnön opas


Lisätietoa aiheesta tässä palvelussa: