Uusi opetusmateriaali tarjoaa menetelmäpolkuja kulttuuriperinnöstä ja kulttuuriympäristöistä oppimiseen

Uutinen 16.4.2021 klo 12.20
Kuvakaappaus verkkojulkaisun kannesta, jossa on sinisellä pohjalla piirroskuvia ja teksti Polkuja kulttuuriseen kestävyyteen.
© Kuvakaappaus julkaisusta. Julkaisun kuvitus Ninni Kairisalo.

Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura on julkaissut uuden opetusmateriaalin Polkuja kulttuuriseen kestävyyteen – kulttuuriperintö ja kulttuuriympäristökasvatuksen menetelmiä yläkouluille. Opetusmateriaalissa esitellään neljä erilaista menetelmäpolkua elävän kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön oppimiseen. 

Oppimateriaali tarjoaa monipuolisia virikkeitä kulttuuriperintökasvatustyöhön. Harjoitusten kautta oppilaat tutustuvat omaan kulttuuriperintöönsä ja ymmärtävät ympäristön kulttuurisia ulottuvuuksia vahvistaen samalla oppilaan kulttuuri-identiteettiä ja suhdetta omaan elinympäristöönsä.  Materiaali sisältää yhteensä 9 harjoitusta ja tietoiskuja opettajille sekä kasvattajille. Julkaisu on saatavilla suomeksi sekä ruotsiksi. 

Harjoitusten toteuttamiseen on valikoitu menetelmiä ja toimintatapoja, jotka tukevat ilmiöpohjaista ja luokkahuoneen ulkopuolista oppimista. Harjoituksissa hyödynnetään kulttuuri- ja taidelähtöisiä menetelmiä, joissa kotipaikkaan ja paikallisuuteen syvennytään esimerkiksi äänien, musiikin, draaman sekä valotaiteen avulla. Oppimateriaali sisältää myös harjoituksia, jotka soveltuvat etäopetuksen monipuoliset mediataidot huomioiden. 

Julkaisu soveltuu monenlaisen kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristötoiminnan tueksi

Julkaisun keskeisenä tavoitteena on innostaa opettajia ja kasvattajia ottamaan kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatus osaksi opetusta sekä tukea opettajien ja kasvattajien työtä kouluissa tarjoamalla valmiita työkaluja moninaiseen oppimiseen. 

Materiaali soveltuu myös muuhun opetus- ja kerhotoimintaan tai vaihtoehtoisesti omatoimiseen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön tutustumiseen. Materiaalin harjoitusten kautta voidaan tutustua omaan lähiympäristöön ja sen historiaan esimerkiksi materiaalissa esiteltyjen valmiiden tietolähteiden ja linkkien avulla sekä retkeilemällä lähiympäristössä. 

Harjoituksia soveltamalla voidaan pohtia myös pienten lasten kanssa hauskasti ja oivaltavasti, mikä omassa lähiympäristössä on tärkeää ja miksi. Oman kerhon kanssa voidaan tehdä retkiä lähiympäristöön ja tutustua paikalliseen rakennusperintöön eri aistien kautta haistelemalla, kuuntelemalla ja koskettamalla tai nauhoittamalla lähiympäristön äänimaisemaa havaintoja yhdessä tehden.

Päiväkodissa iImiöpohjaista oppimista voidaan toteuttaa esimerkiksi rakentamalla varjoteatteri-maisema kankaan taakse hyödyntäen erilaisia valonlähteitä, muotoja ja esineitä. Pohtikaa yhdessä, miltä oma kotipaikka näyttää, kuulostaa tai tuntuu?

Julkaisusta voidaan myös hyödyntää ideoita tai valmiita pohjia lasten ja nuorten oman kulttuuriympäristöaiheisen tapahtuman suunnittelun tueksi. Miten sinä edistäisit kulttuuriympäristöjen hyvinvointia? Yhdessä tekeminen ja huolenpito ympäristöstämme lisäävät kaikkien viihtyvyyttä ja kulttuuriympäristöjen arvostusta. 

Oppimateriaali on ladattavissa vapaasti osoitteessa:  

Ladda ner läromaterialet gratis på adressen: 

Uutisteksti: Anna Väänänen, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura.

Uutiskuva: Kuvakaappaus opetusmateriaalijulkaisun kannesta. Julkaisun kuvitus: Ninni Kairisalo