Tyhjät tilat käyttöön joustavasti ja kestävästi

Uutinen 11.4.2018 klo 12.22
Tilat käyttöön -kansikuva
 

Aktiivinen käyttö tekee tiloista ja rakennuksista eläviä ja tarpeellisia elinympäristöstämme elementtejä. Ilman käyttöä rakennukset vähitellen unohtuvat ja jäävät syrjään ihmisen elinpiiristä ja päivittäisestä toiminnasta. Kaupunkien kehitys toisaalla on tehnyt joistain tiloista muualla tarpeettomia ja vanhanaikaisia. Muutoskyky on kuitenkin rakennetun ympäristön tärkeä ominaisuus ja kerran käytöstä pois jäänyt rakennus voidaan ottaa uudestaan käyttöön.

Tyhjien tilojen problematiikkaan on etsitty ratkaisuja viime lokakuussa käynnistyneellä Tilat käyttöön -klinikalla. Klinikalla kiinteistö- ja rakentamisalan RAKLI ry on yhdessä rakennetun ympäristön kehittäjien ja ammattilaisten kanssa pohtinut keinoja rakennusten käyttötarkoituksien muutoksille ja tilapäiskäytön mahdollisuuksille, jotta kestävän kaupunkikehityksen edellytykset säilyisivät jatkossakin. Tyhjät tilat ovat hukkaan heitettyjä resursseja, jotka kannattaa ottaa uudestaan käyttöön.

Myös tilojen väliaikaiskäyttö on hyvä vaihtoehto

Tilat käyttöön -klinikan aikana RAKLI järjesti työpajojen sarjan sekä aloitus- ja tulosseminaarin. Työpajat herättivät paljon keskustelua ja aiheen käsittelyä pidettiin tarpeellisena. Klinikan aikana pohdittiin aihetta kolmen konkreettisen esimerkin kautta, jotka olivat käyttötarkoituksen uudistaminen toimitiloissa Mariankatu 23:ssa Helsingissä ja Otaniemen kampuksella Espoossa sekä kiinteistöjen tilapäiskäyttö Tampereen Hiedanrannan entisellä teollisuusalueella.

Tulosseminaarissa sujuvien muutoshankkeiden edellytyksiksi nousivat ratkaisukeskeisyys sekä varhaisessa vaiheessa käynnistetty yhteistyö ja vuoropuhelu eri toimijoiden kanssa. Klinikan vetäjien mukaan kaavoitukseen ja lupaprosessiin on tuotava lean-ajattelua, on otettava käyttöön yhden luukun periaate sekä muun muassa kaavoihin laajemmat käyttötarkoitukset.

Tyhjien tilojen väliaikaiskäyttö nähtiin myös aitona vaihtoehtona. Lainsäädäntö ei aseta tiukkoja reunaehtoja, ratkaisevaa on sovittaa kaupunkien määräykset, periaatteet ja käytännöt tapauskohtaisiin tarpeisiin.

RAKLIn fasilitoiman klinikan päätoimijoita olivat Espoon, Helsingin ja Tampereen kaupungit, ACRE, Senaatti-kiinteistöt, Sponda sekä ympäristöministeriö.

Tilat käyttöön -klinikan loppuraporttiin voit tutustua RAKLIn verkkosivuilla.