Tuulivoimarakentamista voidaan lisätä maisema huomioiden

Uutinen 1.3.2017 klo 9.12
tuulivoimalat
© Kuvakaappaus Tuulivoimarakentamisen suunnitteluoppaasta

Ympäristöministeriö on päivittänyt tuulivoimarakentamisen suunnitteluoppaan, koska tuulivoimarakentamisen vaikutuksista on saatu lisää tietoa ja tuulivoimarakentamista koskeva lainsäädäntö on osittain muuttunut. Tuulivoimatuotannon lisäämiseen pyritään oppaan avulla siten, että voidaan paremmin säilyttää luonnon ja kulttuuriarvoja sekä turvata ihmisten elinympäristön hyvä laatu.

Oppaassa käsitellään tuulivoimarakentamista koskevan lainsäädännön soveltamista sekä tuulivoimarakentamisen vaikutuksia ja niiden arviointia. Hyvällä suunnittelulla voidaan ehkäistä ja vähentää tuulivoimaloista luonnolle ja ihmisten elinympäristölle aiheutuvia haittoja, kuten vaikutuksia maisemaan ja linnustoon sekä voimaloista aiheutuvaa melua. 

Tutustu: Tuulivoimarakentamisen suunnittelu