Tee aikamatka Suomen liikenneväyliä pitkin!

Uutinen 25.10.2017 klo 11.56
Aikamatkalla Suomessa Liikennevirasto
Aikamatkalla Suomessa: liikenneväylien tarina antaa hyvän kuvan Suomen historiallisesti arvokkaista liikenneväylistä ja auttaa paikallistamaan ne vaikka retkeilyä varten. Kuvakaappaus palvelusta.

 

Suomen liikenneväylien historia juontuu jo keskiajalle, jolloin säännöllinen kauppamerenkulku lisääntyi Itämerellä ja maanomistajien velvollisuus oli huolehtia omien maittensa tienpidosta. Pikkuhiljaa 1500-luvulta alkaen väylistä huolehtiminen ja niiden rakentaminen siirtyivät valtion kontolle.

Nyt Suomen liikenteen historiaan pääsee helposti tutustumaan Aikamatkalla Suomessa: liikenneväylien tarina -tarinakartan avulla. Liikenneviraston julkaisemassa tarinakartassa kuvataan Suomen väylien historiaa sanoin, kuvin ja karttasovelluksen avulla. Kartoilta löytyy historiallisesti arvokkaita museoteitä, majakoita, siltoja ja kanavia. Mukana ovat myös väylämuseot ja museorautatiet.

Tarinakartan avulla on helppo suunnata tutustumaan Suomen liikenteelliseen menneisyyteen myös paikan päälle, tutkimaan luotojen majakoita ja kulkemaan ikivanhoja teitä pitkin.

– Idea lähti siitä, että Suomessa on paljon kauniita museotieosuuksia, joilla on ollut suuri merkitys maamme historiassa. Ajattelimme, että tarinakartta voisi innostaa ihmisiä vierailemaan näissä ja muissa historiallisesti kiehtovissa paikoissa, kertoo Liikenneviraston perinnetyöstä vastaava ylitarkastaja Jarmo Koistinen.

Tarinakartalla kerrotaan kohteiden historiasta, niiden sijainnista ja lähistöltä löytyvistä muista vierailukohteista. Tarinakartta toimii myös mobiilissa.

Liikennevirasto vastaa Suomen tieverkon, vesiväylien ja rataverkon hallinnoinnista, kunnostamisesta ja rakentamisesta. Aikamatkalla Suomessa -tarinakartta on osa Liikenneviraston Suomi 100 -juhlintaa.

Lähde aikamatkalle tästä

 

Lisää aiheesta tässä palvelussa