Talkootyöllä elvytetään perinnemaisemia

Uutinen 11.8.2016 klo 14.00

Talkoolaiset niittävät heinää ja kaislaa, raivaavat katajia ja pensaita, raahaavat kaadettujen puiden oksistoja polttokasoihin ja nauttivat luonnosta Långholmenissa Tvärminnen tutkimusaseman lähistöllä Hangossa. Tämän, kuten useita muitakin viikon mittaisia talkooleirejä ja lyhyempiä työrupeamia järjestivät Metsähallituksen luontopalvelut ja Maailman luonnonsäätiö WWF. Vastaavanlaista vapaaehtoistoimintaa luonnon ja kulttuuriperinnön hyväksi järjestävät myös useat luonnonsuojeluyhdistykset ja muut järjestöt.

Poltto, Poltto
Risut ja oksat poltettiin ja paksumpi puutavara vietiin pois polttopuiksi tai hakkeeksi. © Kuva: Tuija Mikkonen

Viikon aikana talkoolaiset työskentelivät noin kolmen hehtaarin laajuisella alueella Tvärminnen tutkimusaseman yksityisellä luonnonsuojelualueella. Leiriläisten tehtävänä oli avata vanhan kalastajatorpan umpeenkasvaneita alueita niin, että vanhat hakamaat ja niityt kuoriutuvat niille vieraasta kasvustosta ja antavat vähitellen kasvusijaa perinteisille kasveille ja eliöstölle. Myös leirialueen pähkinälehtoa siistittiin niin, että vuosien saatossa niemen ranta-alueita vallanneet pähkinäpuut muodostavat vähitellen oman perinnebiotooppinsa.  Leiriläisten jälkeen lampaat saavat tehtäväkseen pitää kasvuston kurissa. Kesällä 2016 alueella laidunsi kahdeksan lammasta. Seuraavana kesänä on tarkoitus ottaa hoitotöihin 30 – 40 lammasta.

Lampaat
Raivauksen jälkeen lampaat pääsevät paremmin ruoka-apajilleen ja jatkavat talkoolaisten työtä pitämällä kasvustot kurissa. © Kuva: Tuija Mikkonen

Hoitotoimenpiteitä ja talkootyötä ohjasi suojelubiologi Hanna-Leena Keskinen Metsähallituksen luontopalveluista aiemmin laaditun hoitosuunnitelman mukaisesti. Leirijärjestelyistä, muonituksesta ja työkaluista vastasi ohjelmapäällikkö Jussi Nikula WWF:stä. Leiriläiset majoittuivat teltoissaan vehmaassa pähkinälehdossa.

Päiväohjelma
Talkooleirin työtä jaksottivat ruokapaussit maukkaine aterioineen. © Kuva: Tuija Mikkonen

Työpäivä alkoi kahdeksalta aamulla ja jatkui viiteen iltapäivällä. Välillä pidettiin lounastauko ja pari lyhyempää taukoa. Viiden päivän savotta vetreytti mukavasti toimistotyöntekijän laiskistuneita lihaksia. Leiriviikon katkaisi vapaapäivä, joka vietettiin retkeilemällä Tammisaaren saaristossa sijaitsevalla Jussarön saarella.

Tvärminnen leirin mahdollisti Euroopan unionin Luonnonhoito-LIFE-hanke, jonka avulla Metsähallituksen luontopalvelut on vuosina 2012-2016 järjestänyt talkoita viidellä kohteella. Tvärminnen leiri oli hankkeen viimeinen talkooleiri. Kohteiden kunnostuksen kannalta hankerahoitus on välttämätöntä ja koska perinneympäristöjen hoito vaatii paljon käsityötä, on vapaaehtoisten työ äärimmäisen tärkeää. Innokkaita talkoolaisia tuntuu riittävän, sillä keväällä ilmoittautumishetken koittaessa käyvät WWF:n puhelinlinjat kuumina ja vain nopeimmat saavat talkoopaikan kesäksi.

Metsähallituksen vapaaehtoistoiminta
WWF:n talkooleirit
Perinnebiotoopit
Luonnonhoito-LIFE

Teksti ja kuvat: Tuija Mikkonen