Suomalaiset kulttuuriperintökohteet voivat nyt hakea Euroopan kulttuuriperintötunnusta

Uutinen 27.4.2020 klo 7.11

Suomalaisilla kulttuuriperintökohteilla on nyt ensi kertaa mahdollisuus hakea Euroopan kulttuuriperintötunnusta (European Heritage Label). Tunnus on Euroopan unionin alainen kulttuuriperintötoimi, jonka tavoitteena on lisätä Euroopan kansalaisten tietämystä Euroopan historiasta ja unionin rakentamisesta sekä yhteisestä, monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä.

Tunnus voidaan myöntää EU:n alueella sijaitseville kohteille, jotka ovat Euroopan historian, kulttuurin ja yhdentymisen kannalta avainasemassa. Lisäksi kohteita on kehitettävä pedagogisen hankkeen kautta.

Tällä hetkellä tunnuksia 48 kohteella 19 maassa

Euroopan komissio on myöntänyt tunnuksia vuodesta 2014 yhteensä 48 kohteelle 19 maassa. Tunnukset saaneet kohteet liittyvät mm. rakennusperintöön, kulttuuriympäristöön ja aineettomaan kulttuuriperintöön. Tunnuksia on myönnetty esimerkiksi museoille, arkeologisille kaivauksille, muistomerkeille, arkistoille sekä kulttuuriperinnön parissa toimiville instituutioille.

Suomen esitykset valitaan aiehakemusten perusteella

Suomi on liittynyt mukaan Euroopan kulttuuriperintötunnukseen vuonna 2018. Suomen ensimmäinen hakemus lähtee Euroopan komissiolle maaliskuussa 2021. Suomessa hakua koordinoi Museovirasto .

”Suomalaisille kulttuuriperintötoimijoille tämä on hieno mahdollisuus miettiä omaa kohdetta laajemmasta, kansainvälisestä näkökulmasta. Tunnuksen saaminen tuo näkyvyyttä ja avaa uusia verkostoja”, sanoo tunnuksen kansallinen koordinaattori Leena Marsio Museovirastosta.

Aiehakemukset Museovirastolle 10.8.2020 mennessä

Tunnuksesta kiinnostuneet kulttuuriperintötoimijat voivat tehdä aiehakemuksen Museovirastolle 10.8.2020 mennessä. Aiehaku on varsinaista hakemusta kevyempi kymmenen kysymyksen dokumentti, jonka kulttuuriperintötunnuksen kansallinen ohjausryhmä käsittelee. Käsittelyn perusteella Museovirasto tekee opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksen siitä, mitä kohteita Suomesta ehdotetaan tunnuksen saajiksi. Näistä kohteista tehdään varsinainen hakemus Euroopan komissiolle. Suomesta voidaan lähettää 1–2 hakemusta joka toinen vuosi.

Museoviraston verkkosivuilla on kattava tietopaketti Euroopan kulttuuriperintötunnuksesta ja sen hakemisesta. Sivuilta löytyvät myös muun muassa tarkennetut hakukriteerit ja -ohjeet sekä linkki tunnusta koskeviin EU-asiakirjoihin sekä kohteisiin, joille tunnus on myönnetty aiemmin.

Verkkotyöpaja 6.5. opastaa hakemuksen tekemisessä

Ensimmäinen hakuun opastava työpaja järjestetään Eurooppa-viikolla 6.5.2020 verkkotapaamisessa. Maksuttomassa verkkotapaamisessa käydään läpi hakukriteereitä ja hakuprosessia sekä syitä hakea tunnusta. Entä jos 6.5. ei sovi kalenteriisi? Ei hätää! Verkkotapaaminen tallennetaan ja julkaistaan Museoviraston verkkosivuilla. Verkkotapaamistyöpaja on tarkoitettu yhteisöille, instituutioille ja organisaatioille, jotka ylläpitävät kulttuuriperintökohdetta ja harkitsevat Euroopan kulttuuriperintötunnuksen hakemista.

”Verkkotapaamisessa autetaan toimijoita muun muassa pohtimaan edustamansa kohteen eurooppalaista ulottuvuutta eli miettimään, mikä on oman kohteen merkitys eurooppalaisessa mittakaavassa. Tämä on hakemuksen haastavin osuus”, kertoo Leena Marsio.

Ohjelma ja ilmoittautuminen verkkotapaamiseen 6.5.2020

Lisätietoja: