Seurantalojen korjauksiin myönnettiin 1,7 miljoonaa euroa

Uutinen 17.3.2017 klo 10.59

Seurantalojen korjauksiin jaetaan tänä vuonna valtionavustuksia 1,7 miljoonaa euroa. Korjausavustusten tarkoitus on säilyttää seurantalojen arvokasta rakennusperintöä sekä mahdollistaa talojen käytettävyyttä parantavat korjaukset.  

Häppilän VPK
Häppilän VPK. Virolahti, Kymenlaakso. ©  Kuva: Johanna Hakanen.

Vuonna 2017 seurantalojen korjausavustuksia jaetaan 168 yhdistykselle. Avustusta saa 65 prosenttia hakijoista. Puolet avustusta saavista taloista on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi.

Keskimääräinen avustussumma on tänä vuonna noin 10 218 euroa seurantaloa kohti. Suurimman avustuksen, 41 200 euroa, saa Tyrnävän Vasemmisto ry työväentalon korjauksiin. Janakkalan Jana saa 39 000 euroa urheiluseurantalon vesikaton korjaamiseen. 

Avustuksia myönnettiin eniten Pohjois-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle. Suurimmista avustuksista merkittävä osa on vesikaton korjauksiin. Suurimpia avustuksia saaneista taloista valtaosa on rakennettu ennen vuotta 1939.

Korjausavustus säilyttää rakennusperintöä ja parantaa toimivuutta

Seurantalojen korjausavustus on valtionavustus, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi. Korjausavustusten tarkoituksena on ylläpitää seurantalojen rakennusperintöä, edistää niiden korjauksia sekä parantaa talojen toimivuutta. Avustusta voivat saada yhdistykset ja yhteisöt, jotka omistavat vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon.

Seurantaloasiain neuvottelukunta tekee avustusten jaosta esityksen, joka käsitellään Suomen Kotiseutuliiton hallituksessa. Neuvottelukunnassa edustettuina ovat seurantaloja omistavien yhdistysten keskusjärjestöt sekä opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö, Museovirasto ja Kuntaliitto. Seurantalojen korjausavustus jaetaan veikkausvoittovaroista.

Kotiseutuliitosta apua ja tukea seurantalojen korjauksiin

Seurantalo on yhteisnimitys erilaisten aatteellisten yhdistysten kokoontumistiloikseen rakentamista taloista. Vanhimmat talot on rakennettu 1880-luvulla. Kaikkiaan erilaisia seurantaloja on Suomessa nykyisin noin 2 500. Niiden korjaustyö on kansallisesti merkittävä haaste, josta vastaavat usein paikalliset yhdistykset talkootyönä. Suomen Kotiseutuliitto vastaa seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.

Luettelo avustusta saaneista yhdistyksistä (maakunnittain)
Lisätietoja Suomen Kotiseutuliiton verkkosivuilta.

 

Lisätietoa aiheesta tässä palvelussa: