Rakennusperinnön suojelun sanastotyö käynnissä, kommentoi ehdotuksia ja paljasta puuttuva termi

Uutinen 6.11.2019 klo 9.48
Sähköisen rakennussuojeluprosessin kehittämishankkeen osana on laadittu luonnos rakennusperinnön keskeisten käsitteiden määritelmistä. Sanastoa voi kommentoida 15.11.2019 asti.

Palautetta toivotaan suomen- ja ruotsinkielisistä termeistä sekä ehdotuksia määritelmien ja huomautusten kehittämiseen siten, että sanasto olisi mahdollisimman yksiselitteinen ja ymmärrettävä. Ehdottaa voi myös termejä, jotka olisi tarpeen käsitellä tulevissa sanastoprojekteissa.
 

Kommentoitavana 20 rakennusperintölain käsitettä 

Kommentoitavaan sanastoon on koottu noin 20 rakennusperintölain käsitettä. Sanastossa ei ole kaikkia lain käsitteitä, sillä päällekkäisyyttä muiden, jo aiemmin julkaistujen tai parhaillaan valmisteilla olevien sanastojen kanssa on haluttu välttää. Sanaston määritelmissä on pyritty säilyttämään rakennusperintölain näkökulma, mutta kuitenkin niin, että määritelmät soveltuisivat saman käsitteen kuvaamiseen myös muissa konteksteissa.

Määritelmissä päähuomio kannattaa kiinnittää asiasisältöön: tarkoituksena on yksilöidä käsite ja erottaa se lähikäsitteistä ilmaisemalla selvästi käsitteen olennainen sisältö ja käsitteiden väliset suhteet. Suomenkielisten termien osalta toivottuja ovat erityisesti kommentit muun muassa annetuista suosituksista ja siitä, viittaavatko synonyymeiksi merkityt termit todella samaan käsitteeseen.

Ruotsinkielisiä vastineita koskien toivottuja ovat erityisesti kommentit siitä, vastaavatko annetut vastineet käsitteelle annettua määritelmää, ja puuttuuko sanastoluonnoksesta vastineita.

Sanastotyö on ympäristöministeriön hanke, johon on osallistunut ympäristöministeriön ja Sanastokeskuksen lisäksi ELY-keskusten, Museoviraston sekä Ramboll Finland Oy:n rakennusperinnön asiantuntijat.

Sanaston käsitekuvauksia muokataan tarpeen mukaan kommenttikierroksella saadun palautteen perusteella. Valmis sanasto julkaistaan vuoden lopulla Yhteentoimivuusalustalla osoitteessa sanastot.suomi.fi.
 

Kommentointi verkossa Yhteentoimivuusalustalla

Kommentteja voi jättää Yhteentoimivuusalustan kommentit-työkalun kautta. Kommentointi edellyttää rekisteröitymistä palveluun henkilökohtaisella sähköpostiosoitteella. Rekisteröi itsellesi tunnus ja pyydä ohjeen mukaisesti käyttöoikeutta Sanastot-työkaluun.

Käyttöoikeuksia pyydettäessä organisaatioksi tulee valita ympäristöministeriö. Oikeudet sanaston kommentointiin lisätään pyynnön jälkeen, jolloin kommenttikierros tulee näkyviin Kommentit-työkaluun. 

Ongelmatilanteissa voi ottaa yhteyttä osoitteeseen yhteentoimivuus@ym.fi. Osoitteeseen voi lähettää myös palautetta kommentoinnin toimivuudesta.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Pilvi Nummi, ympäristöministeriö, pilvi.nummi@ym.fi

Päivi Kouki, Sanastokeskus, paivi.kouki@tsk.fi