Purkaa, hyödyntää vai myydä – vanhojen rakennusmateriaalien tietopankista neuvoja korjaajille

Uutinen 27.3.2017 klo 12.33
Purkutiiliä
Purkutiilikuorma koulun korjaustyömaalla. © Kuva: Pentti Hokkanen, YHA-kuvapankki.

Kiinteistönomistajat ja korjaajat voivat nyt hakea tietoa rakennuksissa käytetyistä materiaaleista ja tuotteista ympäristöministeriön verkkopalvelun vanhojen rakennusmateriaalien tietopankista. Tietopankki löytyy osoitteesta ymparisto.fi/rakennusmateriaalit.

Korjausrakentamisen osuus rakentamisen kokonaismäärästä kasvaa koko ajan. Myös tieto materiaalien terveysvaikutuksista ja hyödyntämismahdollisuuksista purettuna päivittyy jatkuvasti. Suuri osa korjauksista on omatoimisia, esimerkiksi huoneistoremontteja tai pientalokorjauksia, ja niissä syntyy myös merkittävä osa rakennus- ja purkujätteestä.

Materiaaleja voi etsiä tietokannasta materiaalin, tuotteen nimen, käyttöajan tai käyttökohteen perusteella. Sivuston kuvitus auttaa materiaalien tunnistamisessa. Tietopankki sisältää lisäksi erillisen käyttöohjeen ja käytännön ohjeita korjaajalle purkamiseen, jätehuoltoon ja vaarallisiin aineisiin liittyen.

Taloa puretaan
Taloa puretaan. © Kuva: Raili Malinen, YHA-kuvapankki.

Tietopankki auttaa etenkin ei-ammattilaisia tunnistamaan vanhoja materiaaleja sekä antaa tietoa niiden ominaisuuksista, haitallisuudesta ja kierrätettävyydestä. Tietopankin avulla halutaan ehkäistä turhaa purkamista ja edistää puretun materiaalin kierrätystä käyttäjien terveyttä vaarantamatta.

Rakennusmateriaalien tietopankki on osa ymparisto.fi -palvelun Korjaustieto-sivuja. Tietopankin on toteuttanut arkkitehti Pekka Hänninen ympäristöministeriön ja asiantuntijaryhmän avustuksella.

Tietopankin laadinnan taustalla on vuonna 2013 valmistunut Rakentamisen materiaalitehokkuuden edistämisohjelma (RAMATE), jonka tavoitteena on lisätä kiinteistönomistajien ja korjaajien valmiuksia ehkäistä rakennusjätteen syntymistä sekä lajitella ja kierrättää jätteet asianmukaisesti. EU:n jätedirektiivi edellyttää, että rakennus- ja purkujätteestä 70 prosenttia kierrätettäisiin jäsenmaissa materiaalina vuoteen 2020 mennessä.


Lisätietoa aiheesta tässä palvelussa: