Pohjois-Suomen kulttuuriympäristötoimijoiden yhteistyö aktivoituu

Uutinen 29.9.2017 klo 9.41
Autiotupa Perämeren kansallispuistossa
Yhteistyöryhmä pyrkii muun muassa parantamaan kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön hoitoa Pohjois-Suomessa, kuvassa autiotupa Perämeren kansallispuistossa. © Kuva: Aarno Torvinen, YHAn kuvapankki.

Pohjois-Suomeen on perustettu kulttuuriympäristötoimijoiden yhteistyöryhmä, jonka tavoitteena on selkeyttää valtionhallinnon sisäistä ja valtionhallinnon, maakuntien liittojen, maakuntamuseoiden sekä muiden toimijoiden välistä työnjakoa ja yhteistyötä kulttuuriympäristöasioissa. Samalla pyritään parantamaan asiantuntijapalveluiden laatua. Työryhmä perustettiin keväällä 2017 osana Kulttuuriympäristötoimijoiden verkostoituminen ja yhteistyön vahvistaminen Pohjois-Suomessa -projektia.

Työryhmän työtä koordinoi Lapin ELY-keskus, ja siihen kuuluvat Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset, maakuntaliitot ja maakuntamuseot sekä Museovirasto, Metsähallitus, Saamelaiskäräjät, Saamelaismuseo Siida ja Oulun yliopisto.

Työryhmän tehtävinä ovat asiantuntijapalveluiden laadun parantaminen, alueen toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen, vuorovaikutuksen lisääminen elinkeinoelämän kanssa ja kulttuurimatkailun kehittäminen. Tarkoituksena on myös ideoida EU – hankkeita ja selvittää niiden rahoitusmahdollisuuksia. Työryhmässä edistetään lisäksi ympäristökasvatusta, kulttuuriympäristötietoisuutta ja kulttuuriympäristön hoitoa alueella.

Työryhmä kokoontuu jatkossa kaksi kertaa vuodessa. Vuoden 2017 aikana on kokoonnuttu huhtikuussa Torniossa ja elokuussa Kemissä.

Painopistealueiksi työryhmässä on valittu rakennustarkastajien koulutus, korjausrakentamisen suunnittelun kehittäminen ja tutkimustyön hyödyntäminen kulttuuriympäristön hoidon edistämisessä. Pilottihankkeena työryhmä järjestää lokakuussa Kainuun rakennustarkastajien koulutuspäivän, jossa keskitytään muun muassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kunnostamiseen ja käyttötarkoituksen muutokseen.

Lisätietoja työryhmän työskentelystä: tarkastaja Riku Tapio, puh. 0295 037 546, riku.tapio@ely-keskus.fi