Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristöohjelma valmistui

Uutinen 25.3.2021 klo 12.24
Vihreiden lehmuksenoksien takana kaunis rakennus.
Nurmeksen entinen rautatieasema. © Pekka Piiparinen (2020)

Pohjois-Karjalaan on valmistunut kulttuuriympäristöohjelma vuosille 2021 – 2027. Ohjelma kertoo laajasti Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristöistä ja niiden kestävästä hyödyntämisestä.

Kulttuuriympäristöistä elinvoimaa ja hyvinvointia

Pohjois-Karjalassa on monipuolisia kulttuuriympäristöjä, joita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa monin tavoin. Kulttuuriympäristöt voivat parantaa asukkaiden elämänlaatua lisäämällä sosiaalista kanssakäymistä ja yhteisöllisyyttä. Lisäksi matkailu ja muut elinkeinot voivat hyödyntää kestävästi maakunnan kulttuuriympäristöjä.

Ohjelman vision mukaan Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristöt rakentavat maakunnan identiteettiä, imagoa ja vetovoimaa. Monipuoliset kulttuuriympäristöt edistävät asukkaiden hyvinvointia ja alueen elinvoimaisuutta

”Hyvin hoidettu kulttuuriympäristö lisää alueen vetovoimaa, elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia,” toteaa Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja Janne Kärkkäinen.

Ohjelma esittelee laajasti kulttuuriympäristöjä, toimijoita ja toimenpiteitä 

Kulttuuriympäristöohjelma kertoo Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristöjen kehityshistoriasta ja tunnistaa maakunnan kulttuuriympäristöjä koskevia erityispiirteitä ja arvoja. Ohjelma esittelee myös kulttuuriympäristöistä vastaavia toimijoita ja mahdollisten hankkeiden rahoituslähteitä. Lisäksi ohjelmassa listataan runsaasti tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla maakunnan kulttuuriympäristöjen käyttöä ja vaalimista voidaan edistää.

Ohjelma kaikkien hyödynnettävissä

Maksutta verkosta ladattava ohjelma on tarkoitettu niin yksityishenkilöiden, yritysten, kuntien, viranomaisten, järjestöjen kuin muiden toimijoiden hyödynnettäväksi.

Ohjelman ohjeita ja suosituksia voidaan käyttää esimerkiksi kylien kehittämistoimissa, kuntien maankäytön suunnittelussa, rakennusvalvonnan työssä, maakunnan strategiatyössä, opetuksessa ja koulutuksessa sekä kulttuuriympäristöjen hoitoa koskevissa hankkeissa.

Maakunnallisen kulttuuriympäristöohjelman on julkaissut ja toimittanut Pohjois-Karjalan ELY-keskus. Sen laatimiseen on osallistunut lukuisa joukko maakunnan kulttuuriympäristöjen parissa toimivia tahoja ja henkilöitä.

Lataa julkaisu Doriasta

Julkaisu on ladattavissa verkosta doria.fi -palvelusta.