Onnistumiset kulttuuriympäristöjen parissa esille – kulttuuriympäristöpalkinto haussa Keski-Suomessa

Uutinen 6.10.2017 klo 9.49
Haapalehdon lammaslaitumet
Leivonmäen kansallispuiston keskellä sijaitsevaa Haapalehdon tilaa hoidetaan ja kehitetään perinnemaisematilana. Lea-Elina Nikkilä on suunnitelmallisesti hoitanut ja kunnostanut Haapalehdon tilan perinnemaisemia ja avannut tilansa ovet vierailijoille. Vuonna 2015 tilan hyvä hoito huomioitiin Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinnolla. © Kuva: Keski-Suomen ELY-keskus.

 

Onnistumiset ja niistä kertominen ovat tärkeitä työssä kulttuuriympäristöjen hyväksi. Positiivisilla esimerkeillä ja niistä aktiivisesti viestimällä kannustetaan myös muita kulttuuriympäristöjen huomioimiseen ja niiden hyvään hoitoon.

– Onnistuminen voi olla pienikin teko, jolla on merkitystä kulttuuriympäristön säilymisen ja hallitun muutoksen kannalta, kertoo Keski-Suomen Maakunnan kulttuuriympäristöryhmän eli MAKU-ryhmän puheenjohtaja Heli-Maija Voutilainen.

Lukuisista kulttuuriympäristöalan toimijoista koostuvan MAKU-ryhmän tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja tiedonkulkua kulttuuriympäristöasioissa. Ryhmä on toiminut aktiivisesti jo vuodesta 2000 alkaen.

Kenelle Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinto 2017?

Palkitseminen on tehokas väline tehdä kulttuuriympäristöjä näkyväksi ja nostaa esiin kulttuuriympäristöonnistujia. Tänä vuonna tekemässään kulttuuriympäristösitoumuksessa MAKU-ryhmä lupaa nostaa esille näitä onnistujia. Nyt onkin haettavana Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinto kahdeksannen kerran.

Toivolan Vanha Piha
Vuonna 2013 Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinnon sai Toivolan Vanha Piha. © Kuva: Keski-Suomen ELY-keskus.

Palkittava taho voi olla yksityinen, yhteisö, yritys, hanke tai kunta. Palkinnon myöntämisperusteita ovat kulttuuriympäristön hoidon ja huomioimisen edistäminen, perinteitä kunnioittava hoito tai korjaus, osaaminen, innovatiivisuus, kohteen arvokkuus, tiedottaminen, yhdessä tekeminen tai uusi yhteistyömalli. Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi korostetaan juhlavuoden teemoja: Identiteetti, Maisema ja Yhdessä.

Kuka tahansa voi tehdä perustellun ehdotuksen palkittavasta. Kulttuuriympäristöpalkinnon 2017 saajaa voi ehdottaa maakunnan kulttuuriympäristöryhmälle 31.10.2017 asti. Ehdotuksen voi tehdä internetissä sähköisellä lomakkeella.

Aiempina vuosina onnistumisista kulttuuriympäristöjen parissa on palkittu agronomi Lea-Elina Nikkilä vuonna 2015 erityisesti Leivonmäen kansallispuistossa sijaitsevan Haapalehdon tilan perinnemaisemien parissa tehdystä työstä ja vuonna 2013 Toivolan Vanha Piha Jyväskylässä rakennusperinnön viisaasta hoidosta ja elämyksellisestä, liiketoiminnankin huomioivasta toimintamallista.

Lue lisää