Oman kotiseudun multaa kaivamassa

Uutinen 24.9.2018 klo 9.31
Kivinevan arkeologisilla kaivauksilla koululaiset ovat päässeet konkreettisesti tutustumaan oman lähiympäristönsä menneisyyteen.
Kivinevan arkeologisilla kaivauksilla koululaiset ovat päässeet konkreettisesti tutustumaan oman lähiympäristönsä menneisyyteen. © Kuva: K.H.Renlundin museo – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo.

 

Oman lähiympäristön menneisyys kiinnostaa niin isoja kuin pieniä ihmisiä. Monet museot ovat järjestäneet viime vuosina suosittuja yleisölle avoimia arkeologisia kaivauksia, joilla osallistujat pääsevät tutustumaan menneisyyden tutkimukseen ja oman kotiseutunsa historiaan.

Syyskuussa K.H.Renlundin museo – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo järjesti arkeologiset yleisökaivaukset Keski-Pohjanmaan Kannuksessa yhdessä paikallisen alakoulun kanssa. Koko Märsylän koulu osallistuu projektiin, jossa tutkitaan läheistä kivikautista asuinpaikkaa. Kaivaukset olivat ensimmäiset arkeologiset kaivaukset kylän alueella. Projektia on rahoittanut Suomen Kulttuurirahasto Mullankaivajat-apurahalla.

Asumuspainanteita ja meripihkaa

Kivinevan asuinpaikka sijaitsee hiekkaisella harjanteella Kannuksesta Rautioon menevän tien varressa. Asuinpaikalta tunnetaan 15 asumuspainannetta eli kivikautista asumuksen pohjaa. Painanteet sijaitsevat riveissä muodostaen kivikautisia rivi- ja paritaloja. Asuinpaikka on ajoitettavissa suunnilleen 5500 vuoden ikäiseksi.

Syyskuisilta kaivauksilta tehtiin kiinnostavia kivikauden elämästä kertovia löytöjä. Kahden asumuspainanteen väliin tehdyistä kaivausruuduista löydettiin esimerkiksi kiviesineiden työstämisestä kertovia kvartsi-iskoksia sekä keramiikkaa ja palaneita eläimen luita.

Meripihkan palasia Kivinevan kaivauksilta.
Meripihkan palasia Kivinevan kaivauksilta. © Kuva: Inga Nieminen.

Erikoisimmat löydöt K.H. Renlundin museon ja koululaisten kaivauksilta olivat pienet punaruskeat meripihkan kappaleet, jotka ovat mahdollisesti peräisin meripihkariipuksesta. Meripihka oli kivikaudella arvokasta kauppatavaraa, jota kaikilla ei ollut varaa omistaa. Siitä tehtiin koruja, riipuksia ja nappeja. Meripihkaa ei ole Suomessa luontaisena, mutta sitä on kivikaudella kulkeutunut tänne Baltiasta. Löydöt osoittavat, että Kivinevan muinaisilla asukkailla oli yhteyksiä Itämeren eteläpuolelle.

”On hauskaa löytää jotain”

Arkeologinen työskentely sopii erinomaisesti koulujen opetussuunnitelman mukaiseen ilmiöoppimiseen ja opiskeluun koulun ulkopuolella. Kaivausprojektia on hyödynnetty Märsylän koulun opetuksessa monipuolisesti, koululaiset ovat esimerkiksi kirjoittaneet tarinoita kaivauksilta löytyneiden esineistä ja tehneet pienoismallin asuinpaikasta.

Oppilaat ovat projektin aikana myös pohtineet arkeologista tutkimusta ja sen merkitystä. Projekti on ollut antoisa ja menneisyyden tarkastelu kiinnostavaa. On hauskaa löytää jotain, oppilaiden sanoin.

Suomen Kulttuurirahaston Mullankaivajat-hankkeen tavoitteena on tarjota koululaisille ja lukiolaisille tilaisuus osallistua arkeologiseen tutkimukseen kotiseudullaan ja lisätä lasten kiinnostusta tieteellisiin menetelmiin, oman lähialueen menneisyyteen ja historiaan. Ensimmäiset Mullankaivajat-apurahat olivat haettavana syksyllä 2017 ja niitä myönnettiin yhdeksälle hankkeelle, joukossa K.H. Renlundin museo.

Lue lisää Kivinevan kaivauksista: