Omaleimainen kulttuuriympäristö on hyväksi paikkakunnan vetovoimalle

Uutinen 4.9.2017 klo 9.40
Vääksyn kanava
Vääksyn kanava on Suomen vilkkaimmin liikennöity sisävesikanava. © Kuva: Reetta Nousiainen.

 

Vääksyn omaleimaisuus rakentuu erityislaatuisesta maisemasta ja monikerroksisesta rakennetusta kulttuuriympäristöstä, todetaan tuoreessa Vääksyn kulttuuriympäristöohjelmassa. Perinteisillä Anianpellon markkinoilla 11.8.2017 julkaistussa ohjelmassa kuvataan Asikkalan kunnan Vääksyn alueen kulttuuriympäristön kehitystä, nykytilaa ja tavoitteita. Järvien ja harjun solmukohta -nimiseen julkaisuun on pyritty monipuolisesti kokoamaan ajantasaista tietoa alueen rakennusperinnöstä, kulttuuriympäristöstä, maisemasta ja niihin liittyvistä kehittämiskohteista.

Asikkalan kunnan keskustaajama Vääksy sijoittuu järvien ja harjun solmukohtaan. Vesijärvi vaihtuu Vääksyn kanavan pohjoispuolella Päijänteeksi ja samalla kanava halkaisee toisen Salpausselän reunamuodostuman, joka on taajaman selkäranka. Kanava-alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Suomen vilkkaimmin liikennöity sisävesikanava on jo itsessään nähtävyys, jota täydentää läheinen Vääksyn vanha keskusta.

Vanha Vääksy puutaloalue
Vanhan Vääksyn puutaloaluetta. © Kuva: Reetta Nousiainen.

2000-luvulla Vääksyn liiketilat ovat heräilleet eloon ja ympäristöön on syntynyt pienyrittäjyyttä ja toimeliaisuutta vahvistamaan alueen vetovoimaa. Uudet sukupolvet pitävät vanhaa puutaloaluetta haluttuna asuinympäristönä.

Yhteistyöllä kulttuuriympäristötieto yksiin kansiin

– Kunnissa rakennusperintöä ja kulttuuriympäristöä koskeva tieto on yleensä hajallaan ja museopuolen asiantuntemus puuttuu. Tietoa kuitenkin tarvitaan kaavoituksessa ja muussa ympäristön suunnittelussa ja tämän kokoamiseen kulttuuriympäristöohjelma on sopiva väline, yliarkkitehti Liisa Tarjanne toteaa.

Työurallaan ympäristöministeriössä kulttuuriympäristöohjelmien kehittämiseen osallistunut Tarjanne oli mukana, kun Asikkalassa Suomen ensimmäisten kuntien joukossa laadittiin koko kunnan kulttuuriympäristöohjelma lähes kaksikymmentä vuotta sitten ja jälleen nyt, kun ohjelman päivittäminen Vääksyn osalta koettiin tarpeelliseksi. Kulttuuriympäristöohjelmia on tehty noin 70 kunnassa eri laajuisina.

– Kokemukset ovat olleet erittäin myönteisiä. Nyt Vääksyssä laadittu ohjelma on tehty yhteistyössä kaavoituksen, rakentamisen, museotoimen ja asukkaiden kanssa. Näin tieto välittyy eri osapuolille ja samalla ympäristön arvostus vahvistuu. Paikallisten ominaispiirteiden ja ympäristöarvojen löytäminen on tärkeää alueen kehittämisessä, sillä ympäristön laatu vaikuttaa alueen vetovoimaisuuteen asuin-, työpaikka- ja vapaa-ajankohteissa, Tarjanne kertoo.

Vanhan Vääksyn vesistöä
Vanhan Vääksyn maisemassa vesistöt ovat merkittävässä roolissa. © Kuva: Reetta Nousiainen.

Kulttuuriympäristöohjelma on tarkoitettu Vääksyn kokonaisvaltaisen kehittämisen työkaluksi ja alueesta kiinnostuneiden, eri-ikäisten ihmisten oppaaksi omaan ympäristöön. Ajantasainen ohjelma on tärkeä työkalu sekä viranhaltijoille että muille paikallistoimijoille. Ohjelma pyrkii syventämään näkemystä Vääksyn kulttuuriympäristöstä voimavarana, jota kannattaa vaalia ja tuoda esiin.

Vääksyn kulttuuriympäristöohjelma on tehty osana Kulttuuriympäristöstä hyvinvointia ja liiketoimintaa – hanketta (2015-2017). Hankkeen toteuttajia ovat Helsingin yliopiston HY+. Lahden ammattikorkeakoulu ja Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistys. Hanke on saanut EU:n maaseudun kehittämisrahaa Päijänne-Leaderilta. Ohjelman laatimisessa on ollut mukana Asikkalan kunnan, paikallistoimijoiden ja alueen asiantuntijoiden edustajia, sekä Lahden ammattikorkeakoulun yhdyskuntasuunnittelun ja graafisen suunnittelun opiskelijoita ja opettajia.

Sari Niemi, Lahden ammattikorkeakoulu ja Reetta Nousiainen, Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistys ry

Tutustu ohjelmaan: Järvien ja harjun solmukohta. Vääksyn kulttuuriympäristöohjelma – nykytila ja tavoitteet. 

Lisätietoja:

Projektivastaava Reetta Nousiainen, Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistys ry, puh. 040 777 1301
TKI-asiantuntija Sari Niemi, Lahden ammattikorkeakoulu Oy, puh. 044 708 0193
Yliarkkitehti Liisa Tarjanne, Vääksyn kulttuuriympäristöohjelman ohjausryhmän jäsen, puh. 050 337 6917

Vääksyn kulttuuriympäristöön voi tutustua lauantaina 9.9. Avoimet ovet ja pihat & Sadonkorjuumarkkinat -tapahtumassa, joka on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä