Naantalin vanhimmat kulttuurikerrokset hyvin säilyneitä

Uutinen 28.6.2016 klo 9.30

Naantalin vanhaa kaupunkia, kirkkoa ja entistä pappilan aluetta käsittelevän kaupunkiarkeologisen inventoinnin raportti on valmistunut. Naantalin kaupunkiarkeologinen inventointi tehtiin viime vuonna Museoviraston ja Naantalin kaupungin yhteisrahoituksella. Inventoinnin toteutti FT Kari Uotila Muuritutkimus Ky:stä.

Naanantalin kaupunkiarkeologinen inventointi
 

Maamme keskiaikaisten kaupunkien (Turku, Ulvila, Porvoo, Rauma ja Naantali) arkistoinventointeja on tehty 1970–80 -luvuilla. Vuosina 2000–2007 Museovirasto puolestaan inventoi 17 Vaasa – ja suurvalta-ajan kaupunkia. Inventoinneissa selvitettiin, millä alueilla vanhimpia kulttuurikerroksia oli ollut tai uudempien kaupunkien kohdalta saattoi olla vielä säilyneenä. Suuri osa vanhojen kaupunkien historiallisista kulttuurikerroksista on sekoittunut tai tuhoutunut myöhemmän rakentamisen yhteydessä.

Inventoinnissa apuna kaivaustiedot sekä vanhat kartat

Tuoreessa Naantalin kaupunkiarkeologisessa inventoinnissa ajalliseksi rajaksi asetettiin 1700-luvun loppu, koska tästä vaiheesta Naantalista on saatavissa ensimmäiset asutusta ja asemakaavaa tarkemmin kuvaavat kartat. Apuna käytettiin vuosien 1995–2013 aikana tehtyjen arkeologisten tutkimusten tuloksia sekä kaupungista olemassa olevaa digitaalista kartta-aineistoa. Inventoinnissa arvioitiin myös kulttuurikerrosten säilyneisyyttä eri maalajien perusteella.

Inventoinnissa käytiin erikseen läpi kaikki vanhan kaupungin tontit ja niiden piha-alueet sekä kadut ja puistot. Lisäksi arvioitiin kellareiden iät ja niiden säilyneisyys. Vanhan kaupungin alueella käytännössä lähes kaikilla tonteilla arvioitiin olevan säilyneenä muinaisjäännökseen kuuluvia ja suojeltavia osia. Erityisen hyvin on säilynyt kaupungin koillinen, savikolla sijaitseva osa.

Kaupunki-inventoinnit ovat kaupunkisuunnittelun tärkeä taustamateriaali. Tuloksia käytetään ensisijaisesti viranomaistyön tukena auttamaan mm. tutkimustarpeen arvioinnissa, mutta ne ovat myös tuottaneet tärkeää tietoa tutkimuksen käyttöön. Tavoitteena on pyrkiä ohjaamaan rakentamista niin, että arvokkaimmat säilyneet alueet voitaisiin säästää.

Tutustu Naantalin kaupunkiarkeologisen inventoinnin raporttiin täällä: http://www.nba.fi/fi/File/2954/naantalin-vanhakaupungin-inventointi.pdf