Hyppää sisältöön

Museovirasto haastaa museoalan toimijat tekemään kulttuuriympäristösitoumuksia

Uutinen 14.6.2016 klo 9.30

Museovirasto on tehnyt kulttuuriympäristösitoumuksen, jossa se sitoutuu toteuttamaan oman osansa Kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanosuunnitelman toimenpiteistä. Tavoitteena on vahvistaa kulttuuriympäristön merkitystä, lisätä sitä koskevaa tietoa sekä edesauttaa sen suunnitelmallista hoitoa.

Sitoumuksen logo pieni
 
 

Hyvinvoiva ja luonnonvaroja säästävä Suomi tunnistaa ja hyödyntää kulttuuriympäristöihin sisältyvät voimavarat, vetovoiman ja resurssiviisauden. Kulttuuriympäristöstrategian 2014-2020 tavoitteet ja toimenpiteet ovat osa kestävän kehityksen toteutumista.

Kulttuuriympäristösitoumus on kunkin toimijan lupaus, jossa yritys, organisaatio tai yksityishenkilö sitoutuu muuttamaan toimintaansa kulttuuriympäristöstrategian tavoitteiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Sitoumus sisältää tavoitteet, mittarit ja aikataulun, jotka sitoumuksen antaja asettaa itse.

Esillä moderni rakennusperintö ja tiedon parempi saatavuus

Omassa sitoumuksessaan Museovirasto muun muassa nostaa esille 1940-1990-luvuilla rakennettujen ympäristöjen hyvän hoidon, valtion oman kulttuuriperinnön vaalimisen sekä kulttuuriympäristötiedon hyvän saatavuuden esimerkiksi Kulttuuriymparistomme.fi-palvelun avulla.

Museovirasto haastaa erityisesti maakuntamuseot sekä valtakunnalliset erikoismuseot ja muut museoalan toimijat kulttuuriympäristöstrategian toteuttamiseen ja toivoo museoiden tarttuvan strategian toimenpiteisiin oman sitoumuksen siivittämänä.

Lue lisää Kulttuuriympäristösitoumuksesta