Metsähallituksen kulttuuriperintöinventointi palkittiin Europa Nostran erityismaininnalla

Uutinen 13.6.2017 klo 13.05

Valtion monikäyttömetsissä vuosina 2010–2015 toteutettu kulttuuriperintöinventointihanke sai toukokuussa Europa Nostran tuomariston myöntämän erityismaininnan. Erityismaininnalla palkitaan hankkeita, jotka ovat edesauttaneet ja parantaneet eurooppalaisen kulttuuriperinnön säilymistä. Tunnustus jaettiin 15.5. Turussa järjestetyssä kulttuuriperinnön European Heritage Congress -suurtapahtumassa.

Rajamerkki Ylitorniossa
Harjoittelija Jaana Barsk-Juopperi ja metsuri Matti Välimaa dokumentoivat vanhaa rajamerkkiä Mustipaljukan laella Ylitorniossa. © Kuva: Oili Räihälä / Metsähallitus.

Metsähallituksen valtion metsien kulttuuriperintöinventointi palkittiin tutkimus-kategoriassa. Europa Nostran tuomaristo kertoi perusteluissaan poikkeuksellisen laajan ja kattavan hankkeen sekä yhdistäneen eri kulttuuriperinnön toimijoita että auttaneen luomaan siltaa luonnon ja kulttuuriperinnön välille.

Metsähallitus toteutti valtion monikäyttömetsissä vuosina 2010–2015 Suomen historian laajimman kulttuuriperintöinventointihankkeen, jossa talouskäytössä olevia metsiä sekä kitu- ja joutomaita inventoitiin yhteensä lähes neljän miljoonan hehtaarin verran.

Karsikkopuu Kuhmossa
Kuhmon vanhin tunnettu karsikkopuu. Puita tehtiin vainajien muistoksi ja niihin kaiverrettiin yleensä vainajan nimikirjaimet sekä kuolin- tai syntymävuosi. Vanhin puuhun kaiverrettu vuosiluku on 1728. Tarinan mukaan joku on kuollut paikalla jäätyään jauhosäkin alle. © Kuva: Riikka Mustonen / Metsähallitus.

Kulttuuriperintöinventoinnissa dokumentoitiin ja suojeltiin yli 10 000 kulttuuriperintökohdetta, jotka sisälsivät yli 100 000 yksittäistä rakennetta. Ajallisesti kohteita kartoitettiin lähes 10 000 vuoden ajalta – aina Suomen varhaisimpien asuttajien jäljistä 1950–60-luvuilla kaupungistumisen myötä autioituneisiin tiloihin.

Monikäyttömetsien kulttuuriperintö tunnetaan nyt hyvin

Inventoinnissa löydettiin satoja uusia kivikautisia asuinpaikkoja, joista vanhimmilla on asuttu jo lähes 10 000 vuotta sitten. Lapissa vanhimmat hankkeessa löydetyt asuinpaikat siirsivät asutuksen varhaisinta tunnettua vaihetta jopa 1 000 vuotta vanhemmaksi. Asuinpaikkojen lisäksi metsistä dokumentoitiin pyyntikuoppia, hautoja, pyhiä paikkoja sekä tuhansia tervahautoja ja hiilimiiluja.Inventoinnin myötä monikäyttömetsien kulttuuriperintö tunnetaan nyt todella hyvin. Lisäksi nuoremman, lähinnä 1900-luvulle ajoittuvan, kulttuuriperinnön säilyminen on turvattu.

Hankkeessa kartoitettiin kiinteiden muinaisjäännösten lisäksi ensimmäistä kertaa myös nuorempaa, pääosin 1900-luvulle ajoittuvaa kulttuuriperintöä. Inventoiduista metsistä löydettiin muun muassa unohduksiin painuneita torppia, metsänvartijatiloja, uitto- ja tukkikämppiä, niittylatoja sekä maatiloja. Kohteista kerättiin paikkatiedon ohella niihin liittyviä tarinoita ja muistoja.

Metsiin katoamassa olevia talvi-, jatko- ja Lapin sodan aikaisia kohteita kartoitettiin lisäksi lähes 2 000. Erityisesti Lapista ja Kainuusta dokumentoitiin sodan vaiettua historiaa ja paikannettiin vankileirejä, hautoja ja partisaanien tukikohtia.

Avoin aineisto hyödynnettävissä monin tavoin

Kivikautinen kivikirves
Kivikautinen kivikirves löytyi rantavedestä Taivalkosken inventoinnissa vuonna 2011. © Kuva: Hans-Peter Schulz / Metsähallitus.

Kulttuuriperintöinventointi edistää Metsähallituksen metsien kestävää käyttöä ja kohteita sekä hankkeessa kertynyttä avointa aineistoa voidaan hyödyntää niin matkailun kehittämisessä kuin opetuksessa ja tutkimuksessakin.

Inventointiraportit ovat kaikkien saatavilla Metsähallituksen sivuilla ja kuvat on tallennettu Metsämuseo Luston Kantapuu.fi-palveluun. Inventoinnista tehtiin myös ilmainen Metsiin kadonneet e-kirja, joka sekä tutustuttaa tarkemmin hankkeen tuloksiin että sisältää monikäyttömetsien retkikohteita.

Lue lisää hankkeen nettisivuilta ja Kadonneen kulttuuriperinnön metsästäjät​ -blogista

 

Europa Nostra on vuonna 1963 perustettu eurooppalaista kulttuuriperintöä vaaliva järjestö, joka toimii yli 50 maassa – Suomessa Europa Nostra Finland. Järjestö on jakanut vuodesta 2002 lähtien Euroopan unionin ja Europa Nostran yhteiset kulttuuriperintöpalkinnot. Metsähallituksen kulttuuriperintöinventointi oli tänä vuonna yksi 13:sta tuomariston erityismaininnan saaneesta hankkeesta. Suomesta Europa Nostra -palkinnon sai Paavo Nurmi Legacy -hanke.