Merenkulun turvalaitteista pidetään huolta perinteitä ja ympäristöä kunnioittaen

Uutinen 21.4.2017 klo 13.34
Lehmäsaaren loisto
Lehmäsaaren loistokoppi kunnostettuna. © Kuva: Liikennevirasto.

Suomen karikkoisilla vesillä on mahdotonta navigoida pelkästään rannan muotojen avulla. Kulkuväylät merkitään turvalaitteilla eli merimerkeillä, vesiliikennemerkeillä ja valo-opasteilla.

Merenkulun turvalaite voi olla kiinteä tai kelluva. Kiinteitä, joko maalle tai veteen perustettuja turvalaitteita ovat muun muassa majakat, loistot, kummelit sekä linja-, reuna-, suunta- ja tutkamerkit. Kelluvat turvalaitteet, kuten viitat ja poijut, on ankkuroitu pohjaan kettingillä tai köydellä.

Liikennevirasto huolehtii turvalaitteiden säännöllisestä huollosta, korjauksesta ja kunnostuksesta perinteitä ja ympäristöä kunnioittaen. Liikenneviraston ylläpitämiä merenkulun turvalaitteita on yli 25 500 kappaletta.

Sektoriloistot kuntoon

Liikenneviraston ylläpitämistä turvalaitteista 377 on sektoriloistoja. Sektoriloisto on kiinteä merenkulun turvalaite, jonka valon väri opastaa merenkulkijaa kohti turvallista vesialuetta. Suurin osa sektoriloistoista on hyväkuntoisia, ja noin puolet on edelleen yli 50 vuotta vanhoja loistokoppeja.

Liikennevirasto kunnostaa vuosittain 5–10 vanhaa sektoriloistoa Suomen rannikolla. Tänä keväänä valmistuvat kunnostuksessa olevat Lehmäsaaren ja Neitsytsaaren sektoriloistot, joista Lehmäsaaren loisto on rakennettu alun perin vuonna 1907 ja Neitsytsaaren loisto vuonna 1938.

Neitsytsaaren sektoriloisto sijaitsee Helsingissä Neitsytsaarella Villingin eteläpuolella ja Lehmäsaaren loisto Helsingissä Santahaminan ja Jollaksen välissä. Molemmat loistot sijaitsevat suosituilla veneilyväylillä, joiden läheisyydessä on paljon pysyvää ja vapaa-ajan asutusta.

Kaikkein huonokuntoisimmat puretaan ja korvataan uusilla

Södra Hessalö
Lasikuituinen loistokoppi Södra Hessalössä. © Kuva: Liikennevirasto.

”Huonokuntoisimmat merenkulun ja veneilyn käytössä olevat turvalaitteet korjataan ensin. Liikennevirasto selvittää aina ensin mahdollisuuden kunnostaa vanhan turvalaitteen. Joskus turvalaitteet ovat kuitenkin niin huonossa kunnossa, että ne on pakko purkaa ja korvata uudella laitteella. Jos vanha turvalaite joudutaan purkamaan, sovitaan siitä aina Museoviraston kanssa”, kertoo Liikenneviraston meriväyläyksikön päällikkö Simo Kerkelä.

Esimerkiksi Tammisaaren edustalla oleva erittäin huonokuntoinen Storgaddenin tunnusmajakka joudutaan turvallisuussyistä purkamaan. Museovirasto on myöntänyt luvan purkamiselle.

Purettavia sektoriloistoja on viime vuosina korvattu lasikuituisilla loistokojuilla, jotka ovat kustannustehokkaita ja helppoja asentaa. Uusi loistokoppi mahdollistaa energiatehokkaan led-valolaitteen tai aurinkoenergian käytön.


Lisätietoa aiheesta tässä palvelussa: