Hyppää sisältöön

Kulttuuriympäristöt ovat tärkeitä maakuntien elinvoimalle ja hyvinvoinnille

Uutinen 9.5.2018 klo 12.59
Viljalypalstalla
© Kuva: Laura Rautjoki, YHAn kuvapankki.

 

Kulttuuriympäristöt eli rakennettu kulttuuriympäristö, kulttuurimaisema ja arkeologinen kulttuuriperintö ovat tärkeä alueellisen identiteetin lähde ja ilmentymä. Kulttuuriympäristöt ovat osa jokaisen arkista ympäristöä ja oleellinen osa elämää ja elinpiiriä. Kulttuuriympäristöjen hoito on välttämätöntä, mutta myös ilon ja elinvoiman lähde.

Valmisteilla oleva maakuntauudistus tulee vaikuttamaan kulttuuriympäristöasioiden hoitoon ELY-keskusten ja maakuntien liittojen toiminnan päättyessä. Ympäristöministeriön keväällä 2017 alkaneessa ”Kulttuuriympäristö voimavarana maakunnissa ja alueilla” -hankkeessa tarkasteltiin uudistuksen vaikutuksia kulttuuriympäristökentällä sekä etsittiin toimintamalleja kulttuuriympäristöjen hyödyntämiseen positiivisena voimavarana alueiden kehittämisessä.

Juuri päättyneen aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n toteuttaman hankkeen havainnot perustuvat muun muassa kyselytutkimukseen, haastatteluihin ja työpajoihin. Hankkeessa oli mukana myös asiantuntijoita Arkkitehtuurimuseon Ystävistä, Museoliitosta ja Suomen Kotiseutuliitosta.

Paikallisuus ja kulttuuriympäristöt esillä

”Hankkeen tuloksista käy ilmi, että ihmiset kokevat kulttuuriympäristöt merkittävinä identiteetin rakennusosina. Niihin liittyy potentiaalia alueiden elinvoiman ja hyvinvoinnin vahvistamisessa. Kulttuuriympäristöjen tulisikin olla keskeinen osa tulevien maakuntien työkalupakkia”, sanoo ympäristöneuvos Tuija Mikkonen ympäristöministeriöstä.

Kulttuuriympäristöistä huolehtiminen synnyttää myös brändiarvoa, joka lisää alueen houkuttelevuutta asukkaiden, yritysten ja matkailijoiden näkökulmasta.

”Paikallisuuden korostaminen ja oman asuinympäristön arvostuksen nousu saavat kansalaiset toimimaan viihtyisämmän elinympäristön puolesta. Kun maakunnalla on selkeä yhteinen tahtotila ja tavoitteet kulttuuriympäristöjen vaalimiseen, myös asukkaiden, yrittäjien ja muiden toimijoiden on helpompi ymmärtää niiden arvo”, Mikkonen sanoo.

Kulttuuriympäristöä koskevat resurssit varmistettava

Hankkeessa tunnistettiin kuusi kulttuuriympäristöihin liittyvää maakuntien voimavaratekijää: elinvoima, hyvinvointi, osaaminen ja asiantuntijuus, paikalliset toimijat ja asukkaat, kulttuuriympäristötieto sekä yhteistyö.

Näiden täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää, että kulttuuriympäristöasioiden hoito ymmärretään osaksi muita maakunnan tehtäviä ja kriittisenä menestystekijänä koko maakuntauudistukselle. Onnistuminen edellyttää myös kulttuuriympäristöä koskevien resurssien ja asiantuntemuksen varmistamista.

Tutustu raporttiin:

Lisätietoja: Ympäristöneuvos Tuija Mikkonen, p. 0295 250 184, etunimi.sukunimi@ym.fi