Hyppää sisältöön

Kulttuuriympäristöt näkyvät Elävän perinnön wikiluettelossa - haku kansalliseen luetteloon avautuu maaliskuussa

Uutinen 14.2.2017 klo 8.04
wikiluettelo1
Elävän perinnön wikiluetteloon kerätään myös kulttuuriympäristöön liittyviä perinteitä. © Kuvakaappaus wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi -sivustolta

Aineeton kulttuuriperintö on elävää perintöä, joka on läsnä ihmisten arjessa ja yltää kaikkialle ihmisen toiminnan muotoihin. Se on esimerkiksi juhlia ja tapoja, tai luontoa ja maailmankaikkeutta koskevia tietoja ja taitoja. Kansainvälinen sopimus ohjaa elävän kulttuuriperinnön suojelua. Yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta hyväksyttiin vuonna 2003 Unescon yleiskokouksessa. Suomi allekirjoitti sopimuksen vuonna 2013 ja Museovirasto vastaa sopimuksen toteuttamisesta Suomessa yhteistyössä monialaisten toimijaverkoston ja elävän perinnön rinkien kanssa.

Kulttuuriympäristöt näkyvät wikiluettelossa – ehdottamalla kohdetta nyt sen voi saada vielä mukaan Elävän perinnön kansalliseen luetteloon

Unescon sopimukseen kuuluu myös aineettoman kulttuuriperinnön luettelointi. Se on työkalu, jonka avulla voidaan tunnistaa, kuvata ja välittää tietoa elävästä perinnöstä. Suomessa sitä kerätään Elävän perinnön wikiluetteloon, johon on vuodessa kertynyt yli 70 ilmoitusta. Kulttuuriympäristöön liittyviä kohteita löytyy useita, esimerkiksi jokamiehenoikeudet, kotiseutujuhlat, tukkilaiskisat, suomalainen metsäsuhde, luontoharrastus ja marjastus. Avoin wikipohjainen luettelo tarjoaa erilaisille yhteisöille mahdollisuuden esitellä omaa aineetonta kulttuuriperintöään. Kohteita voivat ehdottaa yhdistykset, erilaiset yhteisöt (esim. harrastajaryhmät, muut perinteen harjoittajat, tietyn alueen toimijat, organisaatiot), tai ryhmä yksityishenkilöitä.

jokamiehenoikeudet
Jokamiehenoikeudet takaavat meille kaikille mahdollisuuden nauttia kulttuuriympäristöstä. Perinne on mukana elävän perinnön wikiluettelossa. © Kuva: Suomen Latu / Elävä perintö -wiki

Maaliskuussa 2017 wikiluettelosta avautuu haku Elävän perinnön kansalliseen luetteloon. Ilmoitusten on jo oltava Elävän perinnön wikiluettelossa. Kansallisen luettelo kohteista päättää opetus- ja kulttuuriministeriö Museoviraston ja aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän esityksestä. Kansalliseen luetteloon tulevia ehdotuksia tulevat arvioimaan myös alan toimijat.  Sopimuksen toteuttamiseen liittyen perustetuilla Elävän perinnön ringeillä sekä muilla kiinnostuneilla asiantuntijatahoilla on mahdollisuus kommentoida kansalliseen luetteloon tehtäviä hakemuksia. Tästä luettelosta on mahdollista myöhemmin hakea kohteita edelleen Unescon kansainvälisiin luetteloihin.

Unesco ylläpitää kahta aineettoman kulttuuriperinnön luetteloa sekä parhaiden käytäntöjen rekisteriä. Luetteloiden avulla halutaan tuoda näkyvyyttä elävälle perinnölle eri puolilla maailmaa ja jakaa hyviä käytäntöjä maiden kesken. Myös Suomen wikiluetteloon on kerätty perinteen lisäksi parhaita käytänteitä, kuten puutarhaperhekerhot, ympäristöluotsit ja paikkakertomuksia kokoava Genius Loci -sivusto.

puutarhaperhekerho
Puutarhaperhekerho on yksi parhaista käytänteistä, joilla elävää perinnettä voi viedä eteenpäin. Myös hyviä käytänteitä listataan Elävän perinnön wikiluetteloon. © Kuva: Lasten ja nuorten puutarhayhdistys / Elävä perintö -wiki

Lue lisää: