Kulttuuriympäristöstrategia elää – sadat toimijat, samat tavoitteet

Uutinen 6.6.2017 klo 10.59
Kulttuuriympäristöstrategia elää
© Kuva: Liisa Lohtander.

Selvityksiä, sidosryhmäyhteistyötä, kehittämishankkeita ja muuta toimintaa. Vuoteen 2020 ulottuvan Kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanosuunnitelman toteuttamista luotsaava Museoviraston, opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön edustajien muodostama koordinaatioryhmä on koostanut toimintakertomukseensa strategian toteutumisen monia eri tapoja.

– Kulttuuriympäristöstrategian toimeenpano on edennyt varsin hyvin monella eri sektorilla, toteaa ympäristöneuvos Tuija Mikkonen ympäristöministeriöstä. – Erillisiä strategiasta johtuvia hankkeita on toteutettu kymmenkunta, esimerkiksi viime vuonna suuren suosion saanut #kulttuuriympäristömme-valokuvakilpailu. Muita vahvasti strategian tavoitteita toteuttavia hankkeita on toteutettu parin viime vuoden aikana laskentatavasta riippuen jopa noin 40 kappaletta. Koordinaatioryhmän tahojen omat toimet, kuten opetussuunnitelmien perusteiden päivitys, ohjelmallisen rakennussuojelun kehittäminen ja Valtiolle rakennettu -oppaan laatiminen, ovat vain osa strategian toimeenpanoa.

– Tärkeää kulttuuriympäristötyötä tehdään koko ajan ja laajalla sektorilla. Tätä työtä haluttiin nostaa esiin kirjaamalla kertomukseen myös esimerkiksi Maa- ja kotitalousnaisten keskus ry:n laatima Maisema-opas, Metsähallituksen Lights On! -projekti, Suomen Kotiseutuliiton Kulttuuriympäristö ja kansalainen -hanke, Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran Kulttuurivoltti ja useita muiden toimijoiden hankkeita ja toimenpiteitä, jotka toteuttavat strategian tavoitteita ja johdattavat kohti visiota, jossa kulttuuriympäristö on hyvinvoinnin ja elinvoiman lähde meille kaikille, jatkaa kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Tule mukaan luomaan kulttuuriympäristöelämyksiä

Tuija Mikkonen ja Päivi Salonen korostavat virkamiestyön sijaan aktiivisten ihmisten ja järjestöjen roolia kulttuuriympäristöjen elävöittäjinä. Kulttuuriympäristö luo turvallisuutta ja tarjoaa iloa, ja me kaikki voimme olla osaltamme luomassa siihen liittyviä elämyksiä. Kaikkien lähiympäristö on arvokasta kulttuuriympäristöä ja kukin voi ottaa ympäristön haltuun omalla tavallaan – hoitamalla piha-aluetta, kutsumalla tutut retkelle lähiluontoon tai järjestämällä talkoot ympäristön kunnostamiseksi.

Erilaisista toimista ja tempauksista kannattaa tehdä myös kulttuuriympäristösitoumuksia kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumussivustolle. Sitoumus on hyvä tapa tehdä itselle tärkeä kulttuuriympäristö ja sen puolesta tehdyt toimet näkyväksi.

Pomppiva poika
 

Tarkempia tietoja strategian edistymisestä parin viime vuoden ajalta saa toimintakertomuksesta, jonka koordinaatioryhmä on tehnyt vuosilta 2015–2016.

 

Ympäristöneuvos Tuija Mikkonen ympäristöministeriöstä ja kulttuuriasianneuvos Päivi Salonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä toimivat kulttuuriympäristöstrategian koordinaatioryhmän puheenjohtajina.