Kulttuuriympäristöjen hoitamiseen ja esille tuomiseen myönnettiin yli 1,5 miljoonaa euroa

Uutinen 2.5.2018 klo 10.50
Turun Kakskerrassa sijaitsevan Brinkhallin kartanon kavaljeerinsiipeä on korjattu vuonna 2016 myönnetyllä entistämisavustuksella.
Turun Kakskerrassa sijaitsevan Brinkhallin kartanon kavaljeerinsiipeä on korjattu vuonna 2016 myönnetyllä entistämisavustuksella. © Kuva: Harri Metsälä, Museovirasto.

 

Kulttuuriympäristöjen ja rakennusperinnön hoitoon, vaalimiseen ja esille tuomiseen myönnettävillä avustuksilla tehdään joka vuosi arvokasta työtä yhteisen kulttuuriperinnön parissa. Museovirasto on myöntänyt tälle vuodelle 1,5 miljoonaa euroa rakennusten entistämiseen ja yli 80 000 euroa erilaisille kulttuuriperintöön ja -ympäristöön liittyville hankkeille.

Rakennusten entistämiseen Museovirasto jakoi tänä vuonna 1 501 000 euroa. Avustusta myönnettiin 180 kohteelle ja keskimääräinen avustussumma oli 8333 euroa. Rakennusten entistämisavustusta myönnetään ensisijaisesti rakennuksille, jotka on suojeltu lailla rakennusperinnön suojelemiseksi sekä rautatierakennusten suojelusopimuksen kohteille.

Avustuksia myönnetään myös muihin merkittäviin kohteisiin, joiden kunnostus edellyttää erityistä kulttuuri- tai rakennushistoriallista asiantuntemusta ja osaamista.

Avustusta myönnettiin tänä vuonna muun muassa Helsingissä sijaitsevan Annalan huvilan restauroinnin suunnitteluun, monen kartanon ja huvilan korjauksiin eri puolille Suomea sekä useamman aiemmin rautatieasemana palvelleen rakennuksen kunnostustöihin.

Yhteisöt kulttuuriympäristöä vaalimassa

Yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin Museovirasto myönsi 16 kansalaisjärjestölle ja yhteisölle yhteensä 81 400 euroa.

Yhteisöjen kulttuuriperintötoimintaan liittyvillä avustuksilla vahvistetaan yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Avustuksia jaettiin esimerkiksi valokuvien digitointiin eri puolilla Suomea, sirkuskulttuurin vaalimiseen ja saamelaisen kulttuuriympäristön hankkeeseen.

Lue myönnetyistä avustuksista ja avustetuista kohteista lisää Museoviraston verkkosivuilta:

 

Lisää aiheesta tässä palvelussa: