Hyppää sisältöön

Kulttuuriympäristö esille kulttuuriperinnön teemavuotena 2018 – uusi avustus osallistaville hankkeille

Uutinen 20.9.2017 klo 15.30
Kulttuuriperinnön teemavuosi
 

Ensi vuonna vietetään kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta. Teemavuoden osallistaviin hankkeisiin voi hakea avustusta Museovirastosta 20.10.2017 mennessä. Tavoitteena on kehittää uusia toimintamuotoja, joilla edistetään vuorovaikutusta ja yksilöiden ja yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön ja -ympäristöön.

Avustukset myönnetään yhteistyöhankkeisiin, joissa on mukana yhteisöjä, kansalaisjärjestöjä ja museoita. Hankkeilta toivotaan kohdeyleisöjen laajaa ja mahdollisimman aikaista osallistamista. Haussa painotetaan yhteishankkeita, jotka sisältävät yhteisöjen osallistumista kulttuuriperintöön liittyvään toimintaan ja sen suunnitteluun, hankkeen tulosten monipuolista levittämistä sekä uudenlaisia yhteistyömuotoja. 

– Avustus sopii erinomaisesti myös kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin. Painopisteenä avustettavissa hankkeissa voi olla aineellisen ympäristön lisäksi myös kulttuuriympäristön aineettomat merkitykset – kulttuuriperintöä ei ole tässä yhteydessä määritelty tai rajattu sen tarkemmin mihinkään tiettyyn muotoon, kertoo erikoissuunnittelija Aura Kivilaakso.

Hankkeen pitää joko lisätä ja parantaa kulttuuripalveluita vähän käyttävien ihmisten osallistumismahdollisuuksia ja -aktiivisuutta kulttuuriperinnön osalta, tukea ihmisten osallisuutta kulttuuriperintöön tai tukea kulttuuriperintösisältöjen omaehtoista tekemistä.

–  Hankkeet voivat sisältää esimerkiksi toimintaa, tapahtumien tuottamista, toimintamallien kehittämistä, työpajoja tai kulttuuriympäristöön liittyvien aineistojen uudelleenkäyttöä ja tiedon välittämistä, Kivilaakso ehdottaa.

Kaksivaiheinen haku

Avustushaku toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa hakijat jättävät lyhyet hankeaihioesittelyt, joista osa valitaan toiseen vaiheeseen edelleen kehitettäväksi marraskuussa 2017. Kehittäminen tapahtuu yhteisissä hankeklinikoissa mahdollisimman laajasti kohdeyhteisöjä osallistamalla. 

Hakija voi olla oikeustoimikelpoinen yhteisö, kansalaisjärjestö tai museo, muttei yksityishenkilö. Hakemukset on toimitettava Museovirastolle viimeistään 20. lokakuuta 2017 klo 15.00.

Lue lisää teemavuoden hankeavustuksesta