Kulttuuriperintövuoden suojelija presidentti Tarja Halonen korostaa jokaisen vastuuta kulttuuriympäristöstä

Uutinen 24.1.2018 klo 8.05

 

Tarja Halonen
Presidentti Tarja Halonen on kulttuuriperintövuoden suojelija. © Kuva: Elina Kuismin

Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden kansallinen avajaisjuhla kokosi Valkoiseen Saliin Helsingissä 19.1.2018 lähes 200 osallistujaa. Juhlan ohjelma ja koko teemavuosi Suomessa tuovat esiin kulttuuriperinnön monimuotoisuuden ja painottavat osallisuutta kulttuuriperintöön ja -ympäristöön.

Kulttuuriperintövuoden suojelija presidentti Tarja Halonen avasi tilaisuuden puheenvuorollaan, jossa hän korosti meidän jokaisen vastuuta tulevaisuuden kulttuuriperinnöstä.

– Se, mitä teemme tänään, on huomisen historiaa. Jokainen sukupolvi tulkitsee menneisyyden uudelleen ja niin myös tulevaisuuden ihmiset luovat käsityksensä meistä, presidentti sanoi.

Tänä vuonna voimme itsenäisyyden juhlavuoden tapaan olla edelleen ylpeitä omista saavutuksistamme, mutta meidän täytyy pitää silmät ja korvat auki niin muualle Eurooppaan, kuin Suomen sisälläkin. Hän nosti esiin vähemmistökulttuurien merkityksen, esimerkiksi saamelaiset ovat Euroopan ainoa alkuperäiskansa ja heidän kulttuurinsa on olennainen osa eurooppalaista ja suomalaista kulttuuriperintöä.

”Myönteisessä mielessä metsäläisiä” – kulttuuriympäristö osana kulttuuriperintöämme

Presidentti Tarja Halonen muistutti myös kulttuuriympäristön merkityksestä osana kulttuuriperintöä:

– Suomen pinta-alasta suuri osa on metsää ja voisi sanoa, että olemme myönteisessä mielessä metsäläisiä. Meillä on mahdollisuus omakohtaiseen luontokokemukseen ja luontosuhde on tärkeä osa kulttuuriperintöämme.

Kulttuuriympäristön merkityksen nosti omassa puheenvuorossaan esiin myös eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho:

– Kulttuuriperintö vaikuttaa meihin kaikkiin. Lähiympäristö on meidän jokaisen ja monelle ovat tärkeitä kaupunkitilat ja mökkimaisemat. Tänä vuonna on tilaisuus nostaa kulttuuriperintö ja sen myönteiset vaikutukset keskustelun keskiöön!

Sampo Terho
Ministeri Sampo Terho korosti puheenvuorossaan kulttuuriympäristön myönteisiä vaikutuksia ja kaikkien osallisuutta kulttuuriperintöön. © Kuva: Elina Kuismin

Ministeri Sampo Terho toi esiin teemavuoden tavoitteet:

– Kulttuuriperintövuoden tavoite on tunnistaa Euroopalle yhteisiä piirteitä ja lisätä arvostusta yhteistä kulttuuriperintöä kohtaan. Suomessa on tartuttu erityisesti tavoitteeseen lisätä ihmisten ja yhteisöjen vuoropuhelua. Lisäksi halutaan tavoittaa lapset ja nuoret, mihin liittyy myös hallituksen kärkihanke.

Hän pitää kulttuuriperinnön nostamista esiin juuri tänä vuonna erittäin hyvänä ajoituksena. Eurooppalainen kulttuuriperintöstrategia, Strategia21, julkaistiin viime vuonna ja se määrittelee kulttuuriperinnön roolin uudestaan. Faron yleispuitesopimus ratifioitiin Suomessa marraskuussa 2017 ja se korostaa ihmisen suhdetta kulttuuriympäristöön ja kulttuuriperintöön ja antaa tapoja käyttää niitä.

Kulttuuriperinnön monimuotoisuus ja merkitys esillä avajaisissa

Tilaisuuden juonsi Suomen Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo, joka toi yhteen avauspuheenvuorojen pitäjien näkemykset: kulttuuriperintövuonna on hyvä jatkaa itsenäisyyden juhlavuoden hengessä – yhdessä. Vanhatalo myös lupasi nostaa kulttuuriperintövuotta vähintään viikoittain esiin sosiaalisessa mediassa ja kannusti kaikkia tekemään oman lupauksensa. Presidentti Tarja Halosen sanoin:

– Meillä Suomessa on lupa ja myös velvoite olla mukana viettämässä eurooppalaista kulttuuriperintövuotta, koska olemme osa sitä, jota Euroopaksi kutsumme.

– Digitointi tuo kulttuuriperinnön parin klikkauksen päähän, sanoi työelämäprofessori Pekka Sauri Helsingin yliopistosta ja kulttuuriperintöalan neuvottelukunnasta omassa puheenvuorossaan.

Hän kannusti lähtemään omalle historiamatkalle seuraamalla Twitterin kulttuuriympäristöstä tehtyjä kuvakoosteita.

Kansatieteen dosentti Pia Olsson Helsingin yliopistosta toi puheenvuorossaan esiin muun muassa rinnastuksen eurooppalaisten teemavuosien ja suomalaisuuden rakentamisen välillä – kulttuuriperintövuoden tavoite on vahvistaa Eurooppaan kuulumisen tunnetta. Lisäksi tilaisuudessa julkistettiin kulttuuriperintöbarometri 2017, ilahduttiin bloggaaja Kasper Strömmanin raikkaasti käyttämästä kulttuuriperinnöstä ja nähtiin tanssitaiteilija Heidi Naakan ja violonetaiteilija Ilkka Heinosen avajaistilaisuutta varten rakentama pienoisteos. Lopuksi nostettiin malja kulttuuriperinnölle!

Kasper Strömman
Bloggaaja Kasper Strömman huvitti yleisöä tulkinnoillaan kulttuuriperinnöstä. Hän oli tehnyt tyttärelleen modernin kapiokirstun - Ikean laatikosta, tribaalien koristeltuna! © Kuva: Elina Kuismin

 

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018:
www.kulttuuriperintovuosi2018.fi
#EuropeForCulture