Hyppää sisältöön

Korteniemen perinnetila on vuoden 2017 perinnemaisema

Uutinen 24.3.2017 klo 10.06

Maatiainen ry on valinnut vuoden 2017 perinnemaisemaksi Liesjärven kansallispuistoon kuuluvan Korteniemen perinnetilan. Valintaan vaikuttivat merkittävät kulttuurihistorialliset ja maisema-arvot sekä tilan toimiminen nähtävyys- ja opetuskohteena.

Korteniemen perinnetila
© Kuva: Jukka Riihelä

Korteniemi kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Se on ainoa Etelä-Suomessa sijaitseva entinen metsänvartijatila, jossa pihapiiri rakennuksineen ja viljelyksineen on säilynyt lähes muuttumattomana yli sata vuotta.

Tammelan järviylängöllä Kanta-Hämeessä sijaitsevaa Korteniemen tilaa on asuttu jo 1700-luvun lopulta lähtien. Valtion ostettua maat vuonna 1878 siitä tuli metsänvartijatila. Vuodesta 1998 Korteniemi on ollut Metsähallituksen ylläpitämä elävä ja toimiva perinnetila, jossa voi tutustua 1910-luvun pientilan elämänmenoon sekä osallistua tilan töihin. Perinnetilan tarkoituksena on kulttuurimaiseman, vanhan rakennuskannan ja kulttuurista riippuvaisten lajien suojelu sekä perinnetiedon ylläpitäminen.

Sitoutuneita talkoolaisia ja perinnetapahtumia

Korteniemen sauvusauna
Liesjärven rannassa sijaitsevaa savusaunaa käytetään edelleen kylpemiseen. Rakennukseen
on palautettu malkakatto. © Kuva: Jukka Riihelä

Korteniemen perinnetila on Liesjärven kansallispuiston opetusaluetta. Vanhakantaisen maatalouden luomaa perinnemaisemakokonaisuutta hoidetaan vuonna 1997 laaditun erityissuunnitelman mukaisesti. Tilan pihapiiriin kuuluu kaikkiaan 14 suojeltua tai varjeltua rakennusta ja rakennelmaa, joita on entistetty 1910-luvun aikaiseen asuun yhteistyössä Museoviraston kanssa. Kaikki rakennukset, joista vanhimmat ovat 1880-luvulta, ovat alkuperäisessä käytössä.

Korteniemen perinnetilaa hoitavat ja ylläpitävät Metsähallituksen lisäksi monet vapaaehtoiset. Rakennuksia ympäröiviä pieniä peltoja sekä kasvimaata viljellään perinteisin menetelmin ja työvälinein; esimerkiksi ruis leikataan viikatteella, kuivataan kuhilailla ja puidaan varstoilla riihessä. Sitoutuneen talkoolaiset osallistuvat vuodesta toiseen kasvukauden aikana pidettäviin talkoisiin.

Korteniemen talli
Tallin kattoon on ripustettu perinneympäristöjen hoidon työvälineitä, eri-ikäisiä viikatteita
sekä karjalle talviravinnoksi kerättyjä lehdeksiä eli kerppuja. © Kuva: Jukka Riihelä

Talkoiden ohella järjestetään perinnetapahtumia, joissa kävijöille opetetaan vanhojen työmenetelmien ja työkalujen käyttöä sekä kädentaitoja. Syyskuussa Korteniemessä järjestetään Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tapahtuma.

Arvokkaiden kasvikantojen ylläpitoa

Korteniemessä ylläpidetään myös vanhoja arvokkaita kasvikantoja ja -lajikkeita, joita nykyisin viljelyssä ovat Aunuksen ruis, mustakaura Savitaipale, ’Martta’-pellava, yksi ryvässipulikanta sekä kahdeksan eri perunalajiketta. Lisäksi vaalitaan perinteisiä puutarha-, rohdos- ja maustekasveja.

Tilan perinnemaisemia hoitavat kesäisin alkuperäisrotuiset suomenlampaat, kyytöt ja suomenhevonen, jotka laiduntavat pihapiirin niityillä sekä metsälaitumilla. Laidunnuksesta ja niitosta ovat Korteniemessä hyötyneet erityisesti ketoneilikka ja ketonoidanlukko, jotka ovat maassamme voimakkaasti taantuneet perinneympäristöjen vähenemisen seurauksena.

Vuoden perinnemaiseman valinnalla Maatiainen ry haluaa kiinnittää huomiota arvokkaisiin suomalaisiin kulttuurimaisemiin sekä edistää niiden säilymistä. Maatiainen - Det lantliga kulturarvet ry on valtakunnallinen yhdistys, joka pyrkii säilyttämään vanhat viljely- ja koristekasvit sekä alkuperäiset kotieläinrodut eli maatiaiskasvit ja -eläimet. Lisäksi yhdistys vaalii perinnemaisemia.


Lisätietoa aiheesta tässä palvelussa: