Kirkollinen kulttuuriympäristö kuuluu kaikille

Uutinen 29.11.2017 klo 12.50
Ruskon keskiaikainen kivikirkko hautausmaineen.
Ruskon keskiaikainen kivikirkko hautausmaineen. © Kuva: Martti Jokinen, Museovirasto.

 

Suomen evankelis-luterilaiset kirkot, niiden sisustus ja hautausmaat ovat merkittävä osa suomalaista yhteistä kulttuuriympäristöä. Seurakunnat ympäri Suomen vastaavat itse kirkkojensa ja niiden ympäristön hoidosta.

Kirkon kulttuuriperintöstrategia

Evankelis-luterilainen kirkko on hiljattain laatinut ensimmäisen kulttuuriperintöstrategiansa. Tavoitteena on tuoda kirkollinen kulttuuriperintö ja -ympäristö näkyväksi osaksi suomalaista kulttuuriperintöä, pyhyyden kokemusta ja hengellistä perintöä. Kulttuuriperintö on kirkon muisti, se auttaa ymmärtämään nykyisyyttä ja rakentamaan tulevaisuutta.

Kulttuuriperintö on kirkollisen toiminnan ydintä. Se kuuluu kirkon kaikkiin työmuotoihin ja on osa elävää ja eteenpäin katsovaa toiminnallisuutta. Tuoreessa strategiassa korostetaan seurakuntien, yhteisöjen ja yksilöiden merkitystä kulttuuriperinnön vaalijoina sekä kirkon elävän perinnön ylläpitäjinä ja tuottajina.

Kirkollinen kulttuuriperintö voimavarana

Kirkon kulttuuriperintötyössä on huomioitu myös aineeton kulttuuriperintö. Kirkon aineetonta perintöä on tarkoitus kerätä systemaattisesti sekä selvittää sen nykytilanne.

Kirkollisen kulttuuriperinnön ja -ympäristön alueelliset ja paikalliset erityispiirteet halutaan dokumentoida ja hyödyntää kulttuuriperintötyössä. Kirkon kulttuurihistoriallisten kohteiden ja esineistön käytön ja hoidon tulee pohjautua kattavaan tietoon kohteen tai esineen koko historiasta ja säilyttämistavoitteista.

Yhteinen kirkollinen kulttuuriperintö

Tieto auttaa tunnistamaan merkityksiä ja luo pohjan kestävälle toiminnalle. Siksi tiedon hankinta, hallinta ja jakaminen sekä kommunikaatio ovat kirkon kulttuuriperintöstrategiassa keskeisessä roolissa. Kasvatus, koulutus, tutkimus sekä laaja yhteistyö museoiden, oppilaitosten ja muiden kulttuuriperintötoimijoiden kanssa on erittäin tärkeää.

Kirkollisen kulttuuriperinnön virtuaalista esittelyä on tarkoitus kehittää ja kulttuuriperinnön saavutettavuutta parantaa. Digitaalisuus ja avoimet tietovarannot sekä pääsy paikallisiin kohteisiin mahdollistavat kulttuuriperinnön saavutettavuuden ja kirkollisen kulttuuriperinnön säilymisen.

Tutustu kirkon kulttuuriperintöstrategiaan Sakasti-palvelussa: sakasti.evl.fi/kulttuuriperintostrategia