Killinkosken tehdasympäristön vaaliminen palkittiin Teollisuusperintöpalkinnolla

Uutinen 19.12.2018 klo 12.59
Killinkosken tehdasmiljöötä. Kuva: Killinkosken kyläyhdistys, Linda Peltola.
Killinkosken tehdasmiljöötä. © Kuva: Killinkosken kyläyhdistys, Linda Peltola.

 

Killinkosken kyläyhdistyksen pitkäjänteinen toiminta ainutlaatuisen tehdasympäristön säilyttämiseksi on palkittu vuoden 2018 Teollisuusperintöpalkinnolla. Samalla jaettiin kolme tunnustuspalkintoa ansiokkaasta teollisuusperinnön vaalimisesta. Teollisuusperintöpalkinnon myöntää Teollisuusperintöseura ry ansiokkaasti teollista perintöä suojelleelle, tallentaneelle tai esille tuoneelle taholle.

Teollisuuskylästä eläväksi matkailukohteeksi

Virroilla sijaitsevan Killinkosken kylän teollinen perinne juontaa vuoteen 1886, jolloin vuori-insinööri Petter Gustaf Holm perusti paikalle villankehruutehtaan ja -kutomon. Toiminta laajeni 1898 nauhatehtaalla, joka oli lajissaan ensimmäisiä Suomessa samoin kuin Holmin perustama makaronitehdas. 1910-luvun alussa kylässä aloitti toimintansa myös puuhiomo. Monipuolinen teollinen toiminta aikaansai omaleimaisen kyläyhteisön ja taajaman, jossa tuotantorakennusten ympärille kohosi myös työväen asuinrakennuksia.

Killinkosken vanhat tuotantorakennukset ovat jääneet alkuperäisestä käytöstä, mutta kyläyhdistyksen aktiivisuudella tehdasympäristöstä on kehittynyt elävä matkailukohde näyttelyineen ja museoineen. Yhtenä uusimmista nähtävyyksistä on 2017 avattu Into-keskus, joka esittelee virtolaissyntyisen kulttuurivaikuttajan I. K. Inhan sekä laajemminkin Nyströmin kulttuurisuvun toimintaa ja vaikutusta.

Kolme tunnustuspalkintoa eri puolille Suomea

Teollisuusperintöseura myönsi myös kolme tunnustuspalkintoa eri puolille Suomea ansiokkaasta toiminnasta teollisuusperinnön vaalimiseksi.

Nokia-Seura on määrätietoisesti huolehtinut paikkakunnan pitkän teollisen perinnön tunnetuksi tekemisestä muun muassa digitoimalla sen hallussa olevan, pääosin Nokian Paperin aikaisen valokuva-arkiston ja siirtämällä sen Pirkanmaan maakuntamuseon kuva-arkistoon. Runsaan 7000 kuvan digitoiminen ja luettelointi on tehty Nokia-seuran vapaaehtoisvoimin.

Rauman laivanrakennuksen perinne ry on puolestaan aktiivinen paikallisen Iaivanrakennuksen historian ja perinnetiedon vaalija. Yhdistyksen keräämä ja Rauman merenkulkumuseoon talletettu lähdeaineisto kertoo monipuolisesti Rauman laivanrakennuksen kehityksestä sekä rakentajien työn ja elämän valtavasta muutoksesta 1900-luvun kuluessa.

Verlan tehdasmuseolle myönnettiin Teollisuusperintöseuran tunnustuspalkinto. © Kuva: Jonina Vaahtolammi
Verlan tehdasmuseolle myönnettiin Teollisuusperintöseuran tunnustuspalkinto. © Kuva: Jonina Vaahtolammi

Vuonna 1972 avatun Verlan tehdasmuseon aluetta on kunnostettu, entisöity ja hoidettu tarkkojen vuosisuunnitelmien mukaan. Viime vuosina Unescon maailmanperintökohteen suurimmat korjaustyöt ovat liittyneet tehtaan ja patruunan pytingin sähköistyksen uusintaan, suojapadon rakentamiseen, tehdasmuseon lämpökeskuksen rakentamiseen sekä seuratalon saneeraukseen.

Palkinnot myöntänyt Teollisuusperintöseura ry. on vuonna 1985 perustettu yhdistys, joka pyrkii syventämään teollisuusperinnön ja teollisen perinteen tuntemusta Suomessa.