Kauhajoella oma arvokas ympäristö toimii oppimisen kohteena

Uutinen 8.8.2017 klo 9.49
Kauhajoki oppimateriaali
Kauhajoen kulttuuriympäristöön tutustuttavassa oppimateriaalissa on kohteena Hyypänjokilaakson kulttuurimaisema.

 

Omasta lähi- ja kulttuuriympäristöstä saa innostavan ja käytännönläheisen tutkimuskohteen moneen käyttöön. Kauhajoella on julkaistu oppimateriaalipaketti, joka keskittyy arvokkaaseen Hyypänjokilaakson kulttuuriympäristöön. Materiaali on kaikille avoin ja soveltuu hyödynnettäväksi myös matkailussa tai esimerkkinä muiden alueiden kulttuuriympäristökasvatukseen.

Kauhajoella tehty materiaalipaketti sisältää tekstejä, tehtäviä ja digipelejä, sekä retkipaketteja Hyypänjokilaakson kulttuurimaisemaan. Monipuolisen aineiston avulla kulttuuriympäristö voidaan huomioida opetuksessa koko peruskoulun ajan eri oppiaineissa. Aineiston digipelit toteutettiin yhteistyössä Suupohjan ammatti-instituutin pelialan datanomiopiskelijoiden kanssa.

Oppimateriaalin tavoitteena on tutustuttaa oppilaat kulttuuri- ja kulttuuriympäristö -käsitteisiin, syventää tietoisuutta omasta kulttuuriympäristöstä sekä lisätä kulttuuriympäristön arvostamista. Materiaali selventää, miten luonnonolosuhteet, asutus ja elinkeinot ovat kytköksissä toisiinsa. Aineiston tehtävät ohjaavat pohtimaan, mikä on asuinympäristössämme tärkeää ja arvokasta sekä ymmärtämään kulttuurimaiseman jatkuva muutos elinkeinojen, asumisen ja yhteiskunnan vaikutuksessa.

Kauhajoen materiaalipaketin erityiskohteeksi on valittu Hyypänjokilaakson kulttuurimaisema sen sisältämien erityisten arvojen vuoksi. Hyypänjokilaakson maisemaa on hoidettu aktiivisesti ja se on saanut useita tunnustuksia.

Tutustu aineistoon: Oppimateriaali Hyypänjokilaakson kulttuuriympäristöstä

 

Lisätietoa aiheesta tässä palvelussa: