Jussarön hylkykeskittymällä tehdään meriarkeologisia kenttätöitä

Uutinen 29.5.2018 klo 14.11
Museovirasto meriarkeologisissa kenttätöissä.
Museovirasto meriarkeologisissa kenttätöissä. © Kuva: Jesse Jokinen, Museovirasto.

 

Jussarössä Tammisaaressa tehdään meriarkeologisia kenttätöitä, joissa kerätään tietoa alueen hylkykeskittymästä. Alueella on useita tunnettuja laivojen hylkyjä sekä niiden osia. Valtaosa laivoista on haaksirikkoutunut 1700- ja 1800-luvuilla. Kenttätöiden tarkoituksena on rajata Jussarön laivaloukku-ilmiötä eli hylkykeskittymää ja määrittää alueelle rajat.

Itämeren vedenalainen kulttuuriperintö on poikkeuksellisen monipuolista ja hyvin säilynyttä ja sen tutkiminen tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia monenlaiseen tutkimukseen. Kansainvälisessä BalticRIM-hankkeessa kerätään tietoa merellisestä ja vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä Euroopan merialuesuunnittelun avuksi. Suomesta hankkeessa ovat mukana Museovirasto, Metsähallitus ja Turun yliopisto.

BalticRIM-hankeessa muun muassa kartoitetaan Itämeren ja Suomen kiinnostavimpia laivaloukkuja, merellisiä taistelualueita ja vedenalaisia kulttuurimaisemia. Samalla parannetaan merellisen kulttuuriperinnön saavutettavuutta ja käytettävyyttä.

Tällä viikolla BalticRIM-hanke tekee meriarkeologisia kenttätöitä Jussarön vesillä Tammisaaressa. Kenttätöiden aikana inventoidaan Jussarön eteläpuolista aluetta viistokaiuttamalla sekä sukeltamalla ja tutkitaan alueen laivaloukkua meriarkeologisena kulttuuriperinnön ilmiönä. Samalla pyritään selvittämään laivaloukun laajuus Museoviraston ylläpitämän muinaisjäännösrekisterin karttapalveluun, joka löytyy osoitteesta www.kyppi.fi.

Kenttätöiden etenemistä voi seurata Metsähallituksen Tammisaaren saariston kansallispuiston Facebook-sivulla.

Lisätietoa hankkeesta: BalticRIM

 

Lisää aiheesta tässä palvelussa: