Hyppää sisältöön

Hyvä hoito pitää maaseutumaiseman elävänä – Ympäristösopimuksella korvausta hoitajille

Uutinen 28.4.2017 klo 15.03
Ympäristösopimus
Rannat pysyvät laiduntamalla avoimina. © Kuva: Marjut Kokko.

Perinnemaisemat ovat osa maamme kulttuurihistoriaa ja sielunmaisemaa. Hyvin hoidettu maisema tuottaa viihtyisyyttä kaikille alueen asukkaille sekä tarjoaa kodin useille lintu-, kasvi- ja eläinlajeille.

Viljelijät ja rekisteröidyt yhdistykset voivat solmia ympäristösopimuksen ja saada korvausta maiseman monimuotoisuutta ylläpitävistä toimista Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020 eli maaseutuohjelmasta. Tällä maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoon tarkoitetulla sopimuksella voi hoitaa esimerkiksi perinnebiotooppeja, luonnonlaitumia sekä peltojen reuna-alueita.

Ympäristösopimuksella tuetaan perinteisten luontotyyppien ja luonnonlaitumien hoitoa niittämällä, raivaamalla ja laiduntamalla. Näiden elinympäristöjen hoito ylläpitää aivan erityistä niittyjen ja laidunten lajistoa – kasveja, perhosia ja monia muita hyönteisiä! Lisäksi laidunnus ja niitto avartavat maisemia ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta.

Perinnebiotooppi häviää hoidon puutteessa

Perinnebiotoopit ovat perinteisen karjatalouden muovaamia elinympäristöjä – ketoja, niittyjä, hakamaita, metsälaitumia tai nummia – jotka ovat tuottaneet karjan talvirehun tai olleet laitumina. Niitto- ja laiduntalouden aikaan niittyjä oli lähes kaksi miljoonaa hehtaaria. Hoidon loppuminen tai perinteisistä hoitomenetelmistä luopuminen on johtanut kasvillisuuden muuttumiseen, lajiston köyhtymiseen ja lopulta luontotyypin häviämiseen. Nykyisin ympäristösopimuksella on hoidossa noin 30 000 hehtaaria.

Miten entiset niityt ja laitumet saadaan hoitoon?

Jos sinulla on mielessäsi uusi kohde tai jo hoidossa olevan kohteen laajentaminen, kannattaa hakuehtojen täyttyminen ensin tarkistaa alueellisesta ELY-keskuksestasi.

Ympäristösopimus tehdään viideksi vuodeksi kerrallaan. Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimuksissa korvausta maksetaan pinta-alan mukaan 450 €/ha/vuosi. Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaille perinnebiotooppikohteille korvaus on 600 €/ha/vuosi. Ennen ympäristösopimuksen tekemistä voi kohteen alkukunnostukseen, raivaamiseen ja aitaamiseen saada ei-tuotannollisen investointituen korvausta.

Hakemukset hoitosuunnitelmineen tulee toimittaa alueelliseen ELY-keskukseen 15.6.2017 mennessä.

Ehdota uutta perinnemaisemakohdetta ja seuraa tapahtumia

Tiedossa on vain murto-osa käytössä olevista tai olleista perinnemaisemista. Maanomistajien ja kyläläisten tiedot kylän tai suvun perinteisistä niityistä tai laidunmaista voit ilmoittaa puhelimitse tai sähköpostilla alueelliselle ELY-keskukselle.

Twitteristä löytyy helposti ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia asiasanoilla #perinnemaisema #kulttuurimaisema #ympäristösopimus #mknmaisema. Facebook-ryhmiä maisemanhoidosta ja tuotteistamisesta kiinnostuneille löytyy muun muassa hakusanalla maisema.

Lue lisää ympäristösopimuksen teosta ELY-keskuksen tiedotteesta


Lisätietoa aiheesta tässä palvelussa: