Historiallisia saamelaiskohteita kunnostettiin Pohjois-Lapissa

Uutinen 11.9.2017 klo 13.20
Suomujoen jalka-aitta
Suomujoen kolttakentän jalka-aitta ennen viime kesän korjauksia (vasemmalla) ja niiden jälkeen uudella katolla ja tukipölkyillä varustettuna (oikealla). © Kuvat: Tuija Saralampi (ennen), Miia Torikka (jälkeen).

 

Urho Kekkosen kansallispuiston alueelta Pohjois-Lapista löytyy useita kiinnostavia ja hyvin hoidettuja saamelaiskohteita. Suomujoen kolttakenttä Sodankylässä toimi Petsamon Suonikylästä kotoisin olleen saamelaisperheen kesäasuinpaikkana 1940-luvulla. Se on nykyisen Suomen alueella parhaiten säilynyt kolttasaamelaisten rakennuskokonaisuus, joka on tehty vanhan Suonikylän rakennusperinteen mukaisesti.

Kuluneena kesänä Metsähallituksen Luontopalvelut kartoitti ja kunnosti useita kulttuuriperintökohteita Lapissa. Suomujoen kentän arvokas patsasaitta sai uuden kelleskaton eli halkaistuista tukeista tehdyn vesikatteen. Aitan iäkkäät nurkkatolpat saivat avuksi tarvittaessa helposti poistettavat pölkyt rakennusta kannattelemaan.

Läheisten Oskarinkosken ja -järven kenttien rakennusten lautakattoja puolestaan suojattiin tervalla ja haurainta pirttiä tuettiin vetotangolla. Asuinkentät olivat 12 kilometrin päässä sijaitsevan Suomujoen asuinkenttää asuttaneen perheen talviasuinpaikka, johon muutettiin kesän lopulla ja asuttiin aina toukokuuhun asti.

Lampaat maisemanhoidon apureina

Lapissa valjastettiin historiakohteiden hoitoon myös lampaita. Lemmenjoella Kaapin Jounin ja Utsjoella Välimaan vanhoilla saamelaistiloilla lampaat söivät perinnebiotooppeja entistä parempaan kuntoon. Lampaiden laidunnus pitää ympäristön hellävaraisesti avoimena ja ruohovaltaisena.

Metsähallituksen Luontopalvelut teki kuntokatselmuksia ja korjaussuunnittelua kesän aikana myös Lemmenjoen kansallispuiston Sallivaaran ja Kittilän Sammalselän vanhoilla poroerotuspaikoilla, Välimaan historiallisella saamelaistilalla Utsjoella, Inarin Kärppätuvalla ja Haapakosken päivätuvalla sekä Urho Kekkosen kansallispuistossa Rumakurun päivätuvalla. 

Tutustu korjattuihin ja hoidettuihin kohteisiin Luontoon.fi-sivuistolla

 

Lisätietoa aiheesta tässä palvelussa: