Haettavana avustuksia rakennusperinnön ja kulttuuriympäristön hoitoon sekä kasvatushankkeille

Uutinen 20.10.2017 klo 12.47
Korjausrakentaminen
 

Ympäristöhallinnon valtionavustukset kulttuuriympäristön hoitoon ovat nyt haettavissa marraskuun loppuun mennessä. Haettavana on avustuksia esimerkiksi rakennusperinnön ja saaristoalueiden ympäristön hoitoon sekä ympäristökasvatukseen.

Rakennusperinnön hoitoon myönnettäviä avustuksia voi hakea esimerkiksi kaavalla suojeltujen rakennusten korjaukseen, valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön tai arvokkaaseen maisema-alueeseen kuuluville kohteille tai muutoin kulttuurihistoriallisesti arvokkaille kohteille. Avustuksia voivat hakea rakennusten yksityiset omistajat tai rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt, kuten yhdistykset.

Korjauksilla edistetään ennen kaikkea rakennusten säilymistä ja työ tulisi tehdä perinteisiä rakennustapoja ja -materiaaleja käyttäen. Avustuksia myönnetään myös pihapiirien ja rakennusten ympäristön kunnostukseen. Avustus haetaan ennen korjaus- tai kunnostushankkeen toimenpiteiden aloittamista.

Saaristoympäristön hoitoon myönnetään avustusta saaristoluonnon suojelemiseen tai saariston maisemakuvan parantamiseen, kuten perinnemaisemien hoitoon.

Haettavana on myös avustuksia kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista sekä muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäville hankkeille. Erityisesti tuetaan valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäviä projekteja.