Haettavana avustuksia rakennusperinnön hoitoon ja ympäristökasvatukseen

Uutinen 25.10.2018 klo 11.14
Rakennusperinnön hoitoon voi nyt hakea avustusta.
Rakennusperinnön hoitoon voi nyt hakea avustusta. © Kuva: Tapio Heikkilä, YHAn kuvapankki.

Ympäristöhallinnon valtionavustukset kulttuuriympäristön hoitoon ovat haettavissa marraskuun loppuun mennessä. Haettavana on avustuksia esimerkiksi rakennusperinnön hoitoon ja ympäristökasvatukseen.

Rakennusperinnön hoitoon myönnettäviä avustuksia voi hakea esimerkiksi kaavalla suojeltujen rakennusten korjaukseen, valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön tai arvokkaaseen maisema-alueeseen kuuluville kohteille tai muutoin kulttuurihistoriallisesti arvokkaille kohteille. Avustuksia voivat hakea rakennusten yksityiset omistajat tai rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt, kuten yhdistykset.

Korjauksilla edistetään ennen kaikkea rakennusten säilymistä ja työ tulisi tehdä perinteisiä rakennustapoja ja -materiaaleja käyttäen. Avustuksia myönnetään myös pihapiirien ja rakennusten ympäristön kunnostukseen. Avustus haetaan ennen korjaus- tai kunnostushankkeen toimenpiteiden aloittamista.

Haettavana on myös avustuksia kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista sekä muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäville hankkeille. Erityisesti tuetaan valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäviä projekteja.

Tutustu linkin osoitteessa myös muihin ympäristöhallinnon avustuksiin.