Avustukset aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin haettavana

Uutinen 10.9.2020 klo 15.07

Museovirastosta voi hakea avustusta yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin, jotka edistävät Unescon yleissopimusta aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta.

Milloin ja miten avustusta tulee hakea?

Hakualka päättyy 9.10.2020 kello 15:00. Avustushakemus tulee tehdä määräaikaan mennessä. Avustusta tulee hakea Museoviraston käytössä olevan sähköisen asiointiliittymän kautta. 

Mikä on avustusmäärärahojen tavoite?

Avustuksen tavoitteena on edistää Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa, levittää tietoisuutta siitä sekä laajentaa yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia sopimuksen koskemasta kulttuuriperinnöstä. Avustusta voi hakea sopimuksen toimeenpanoa edistäviin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin.

Millaisia avustettavat hankkeet voivat olla?

Avustettavat hankkeet voivat koskea seuraavia alueita:

  • Aineettoman kulttuuriperinnön suojelua ja vaalimista edistävät yhteistyö- ja kehittämishankkeet
  • Yhteisölähtöisten toimintamallien kehittäminen ja koordinointi, erityisesti perinneyhteisöjen näkökulmasta
  • Aineettoman kulttuuriperinnön siirtämistä ja välittämistä tukevien menetelmien kehittäminen
  • Tietoisuuden lisääminen, tiedon välittäminen ja tiedon saatavuuden parantaminen erityisesti aineettoman kulttuuriperinnön näkökulmasta
  • Aineettoman kulttuuriperinnön kiinnostavuutta ja vaikuttavuutta tukevat kehittämishankkeet

Hankkeella tulee olla selkeä yhteys Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskevan yleissopimuksen toimintaperiaatteisiin. Sopimus korostaa yhteisöistä lähtevän toiminnan merkitystä, perinteen suojelua ja siirtämistä sekä perinteiden moninaisuutta.

Aineettomaan kulttuuriperintöön liittyviin hankkeisiin voi sisältyä muun muassa työpajoja, tapahtumien tuottamista ja tiedon välittämistä.

Lisätietoja: 


Aihealue: