20 vuotta kulttuuriympäristöjen asialla

Uutinen 9.9.2020 klo 10.00
MAKU-työryhmä kokouksessa. Diaesitys taustalla.
MAKU-ryhmä haluaa tehdä työtä sen eteen, että kulttuuriympäristöt nähdään voimavarana ja mm. erilaisen elinkeinotoiminnan mahdollistajana. © Kuva: Eero Manerus

Jo vuodesta 2000 kulttuuriympäristöasioiden parissa toiminut Maakunnan kulttuuriympäristöryhmä MAKU on saanut paljon aikaan toiminta-alueellaan Keski-Suomessa. Tänä vuonna työryhmä viettää 20-vuotisjuhlavuottaan koronatilanteen sallimalla tavalla järjestäen verkkonäyttelyn nettisivuillaan. Juhlaan on kieltämättä aihetta – näyttöjä erilaisista kulttuuriympäristön hankkeista ryhmällä on useita, ja ne ovat toimineet myös esimerkkinä muille kulttuuriympäristötoimijoille.

Toiminnan lähtökohdat muotoutuivat jo 1980-luvulla

MAKU-työryhmässä ennen eläkkeelle jäämistään toiminut Keski-Suomen museon rakennustutkija Päivi Andersson kertoo työryhmän toiminnan alkaneen varsinaisesti jo 1980-luvulla. Silloisen rakennussuojelun yhteistyöryhmän teki rakennusinventointeja seutukaavaa ja kuntakaavaa varten. Ryhmä teki myös Keski-Suomen alueellisen rakennetun ympäristön hoito-ohjelman vuonna 1992. Samalla luotiin pohjaa laaja-alaiselle yhteistyölle.

– Kun MAKU-ryhmä perustettiin, oli meillä jo koossa yhteistyön malli. Tiesimme siis, miten työryhmää pyöritetään. Toimintamme onkin ollut alusta asti monipuolista. Käsittelimme jo 2000-luvun alun teemakokouksissa muun muassa maakäytön suunnittelua, rakennusten muinaismuistojen inventointia, perinnemaisemia sekä ympäristökasvatusta, Andersson luettelee.

Työryhmän sihteeri Liisa Horppila-Jämsä on samaa mieltä kollegaansa kanssa. Hänestä MAKU:n alkuvuodet sekä rakennussuojelun työryhmä ovat luoneet vahvan pohjan toiminnalle.

–2000-luvulle tultaessa toimintaskaala laajeni kattamaan rakennusperinnön ohella myös muita kulttuuriympäristön osa-alueita, kuten kulttuuri- ja perinnemaisemia ja arkeologista kulttuuriperintöä. Vuoteen 2016 asti puheenjohtajana toimi Keski-Suomen ympäristökeskuksen luonnonsuojelupäällikkö Päivi Halinen. Hänen johdolla luotiin yhteistyöverkostoja niin maakunnan sisällä kuin ulkopuolella, Horppila-Jämsä kertoo.

Monipuolista kulttuuriympäristötyötä 

MAKU-työryhmä toimi 2000-luvun alkupuolella erilaisissa kulttuuriympäristöohjelmien hankkeissa. Ryhmä toimi myös ohjausryhmänä hankkeissa, joissa laadittiin Keski-Suomen kulttuuriympäristöohjelma 2005–2015 ja kahdeksan kuntakohtaista kulttuuriympäristöohjelmaa.

– Maakunnallisen ohjelman laatiminen oli iso ponnistus, mutta se maksoi vaivan. Sen avulla kulttuuriympäristöä tehtiin näkyväksi ja kulttuuriympäristötavoitteita saatiin ajettua sisälle muihin maakunnallisiin strategioihin ja ohjelmiin. Ryhmällä on ollut merkittävä rooli myös Keski-Suomen maakuntakaavan ja sen päivityksen kulttuuriympäristöteeman asiantuntijaryhmänä, Horppila-Jämsä kertoo.

Tätä nykyä valtakunnallinen kulttuuriympäristöstrategia 2014–2020 ja sen toimeenpanosuunnitelma toimii ryhmän työn ohjenuorana. Ryhmä on tehnyt myös kulttuuriympäristösitoumuksen, jossa se lupaa nostaa esille kulttuuriympäristön onnistujia. Esimerkki tästä on MAKU-ryhmän joka toinen vuosi jakama Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinto.

Toiminta tulevaisuudessa

Ryhmän jäsenet uskovat toiminnan jatkuvan samaan malliin laajan myös tulevaisuudessa. Heidän tavoitteenaan on laajempi näkyvyys sekä yhteistyön rakentaminen elinkeinoelämän, oppilaitosten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. 

Toiminnan taustalla on siis sitkeää kulttuuriympäristötyötä, vahvaa asiantuntijuutta ja ennen kaikkea innostusta kulttuuriympäristöasioita kohtaan. Horppila-Jämsä kiitteleekin ryhmän jäseniä motivoituneisuudesta.

– MAKU-ryhmässä on mukana hyvin sitoutuneita pitkäaikaisia aktiiveja, mutta myös uusia jäseniä on saatu mukaan toimintaan. Meissä on sekä luovia visionäärejä että tarmokkaita käytännön puurtajia. Tällaisella yhdistelmällä onnistumme varmasti jatkossakin, hän toteaa.

Lisätietoja

•    Tutustu MAKU:n toimintaan heidän nettisivuillaan.
•    Lisätietoja kulttuuriympäristön hoidon hallinnosta ymparisto.fi:ssä