Kohti kaikkien kaupunkia! -käsikirja lasten ja nuorten ympäristönsuunnittelun tueksi julkaistu

Uutinen 9.6.2021 klo 14.30
Käsikirjan kansikuvitus, jossa lukee Kohti kaikkien kaupunkia!
© Kuva: Kulttuuriperintökasvatuksen seura, kuvitus Ninni Kairisalo.

Kohti kaikkien kaupunkia! – menetelmiä lasten ja nuorten ympäristön suunnittelun tueksi -käsikirja sisältää asiantuntijoiden näkökulmatekstejä, joissa aiheena on kulttuurinen kestävyys, lasten ja nuorten osallisuus sekä yhteisöllisyys.

Käsikirjan osallisuuskokeilut-osio sisältää seitsemän lasten ja nuorten vuorovaikutteista työpaja- ja projektimallia, lyhyitä kokeiluihin liittyviä asiantuntijakirjoituksia sekä hankkeen yhteistyöverkostossa luodun osallisuusmallin onnistuneeseen yhteiskehittämiseen lasten ja nuorten kanssa. Käsikirjan tavoitteena on madaltaa osallisuuden kynnystä ja rohkaista toteuttamaan erilaisia luovia, vuorovaikutuksellisia ja kokemuksellisia työpajoja yhdessä lasten ja nuorten kanssa.

”Lasten ja nuorten ympäristön suunnittelun osallisuuskokeiluissa olemme huomanneet, että nuorilla on valtavasti tietoa ja ymmärrystä omasta lähiympäristöstään. Valitettavasti tämä nuorten kokemustieto ei aina välity ympäristön suunnittelun prosesseihin, eikä nuorten kuulemis- ja osallisuustavat välttämättä huomio nuorten arjen moninaisuutta. Tämän vuoksi olemme käsikirjassa pyrkineet madaltamaan tätä osallisuuden kynnystä käytännöllisin esimerkein ja kannustamme kaupunkisuunnittelijoita rohkeasti menemään nuorten pariin.” toteaa Jaakko Tuominen, Kaikkien kaupunki! -hankkeen projektipäällikkö.

Kaikkien kaupunki! -hankkeessa (2019–2021) toteutettiin 12 erilaista lasten ja nuorten ympäristön suunnitteluun liittyvää työpajaa kolmella paikkakunnalla. Työpajoihin osallistui kahden vuoden aikana 150 lasta ja nuorta niin nuorisotiloilla, kuin ylä- kuin ammattikouluissakin. Hanketta on tehty tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän, Lappeenrannan ja Kouvolan kaupunkien kanssa ja sitä rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen yhteistyöverkostossa on toiminut Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo sekä Suomen ympäristöopisto SYKLI.

Käsikirja on ladattavissa osoitteessa: http://kulttuurinvuosikello.fi/kaikkienkaupunki/

Nyt julkaistun käsikirjan lisäksi hankkeessa tuotettiin monialainen opetusmateriaali Polkuja kulttuuriseen kestävyyteen/ Vägar till kulturell hållbarhet. Opetusmateriaalista valmistuu saamenkieliset versiot kesäkuussa. Tutustu suomenkieliseen versioon tästä linkistä: Polkuja kulttuuriseen kestävyyteen  ja ruotsinkieliseen versioon tästä: Vägar till kulturell hållbarhet.